Estudiar per projectes a secundària

Estudiar per projectes es va consolidant a primària com una manera d’entendre l’aprenentatge que, combinada amb altres metodologies, enriqueix l’experiència educativa. Però què passa a l’ESO?

Estudiar per projectes a secundària

El plantejament competencial del currículum a Catalunya vol donar resposta a un aprenentatge real i significatiu: aprendre a saber, saber fer i actuar. Els projectes són una manera de donar-hi resposta, encara que poden conviure amb altres recorreguts diferents. Rosa Artigal, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del departament d’Ensenyament, explica que el treball per projectes és una manera d’entendre l’aprenentatge de manera globalitzada: “Es tracta que els alumnes aprenguin a partir de la resolució d’una situació que es planteja, un dubte o algun tema amb el qual es vol avançar. Aquí l’alumne és el protagonista del procés d’aprenentatge, es fomenta la seva autonomia, el treball en equip i la diversitat de maneres i ritmes d’aprendre, i els alumnes poden autoavaluar-se i fer una avaluació entre iguals”. Artigal insisteix que a través dels projectes es treballen els diferents àmbits del currículum i que aquest currículum té un tractament obert i orientatiu i cada centre el treballa a partir de la seva realitat i projecte educatiu. Les diferents etapes d’un projecte poden tenir un treball personal, cooperatiu i col·lectiu en funció dels objectius de l’activitat de cada moment.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Alumnes d’escoles innovadores. Com les valoren?

Els diferents actors relacionats amb el món educatiu tenen actiu un gran debat sobre innovació a les aules. Però, què en pensen els alumnes de l’escola?

Alumnes-descoles-innovadores-valoren_1861624007_46599088_1500x1000.jpg

FRANCESC MELCION – Criatures.ara.cat

Mares, pares, mestres, pedagogs, pensadors… Tothom hi diu la seva sobre el sistema educatiu. Què s’ha d’aprendre, com, quan o per què. Però, què en pensen els estudiants de primària i secundària? Donem veu als grans protagonistes del món educatiu, alumnes d’escoles innovadores públiques i concertades, grans i petites, que ens diuen què els sembla la manera com aprenen. Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Tots els centres educatius adherits al projecte Escola Nova 21

Consulta en el mapa el gairebé mig miler d’escoles s’han sumat a la plataforma per consolidar un sistema educatiu avançat i innovador a Catalunya

tots-els-centres-educatius-inscrits-a-nova-escola-xxi

Si hi ha alguna cosa de què es parla en el món de l’educació és de les escoles innovadores. I dins d’aquesta onada, el programa Escola Nova 21 hi té un protagonisme indiscutible. Després que a l’abril els seus responsables mostressin la seva declaració d’intencions, aquest dimarts van fer públiques  quines són les escoles que podran fer la transformació amb aquest programa. Tot i que en principi el projecte d’innovació educativa estava previst per a 200 centres educatius, finalment els 456 que ho han demanat podran sumar-s’hi gràcies a un acord amb la Diputació de Barcelona i el món local. Llegeix la resta d’aquesta entrada »

L’escola IPSE forma part del programa Escola Nova 21

escona-nova-21-foto_quevolem

Escola Nova 21 va presentar el mes de maig una crida oberta per seleccionar 200 escoles de Catalunya candidates a formar part d’un procés d’innovació al llarg de tres anys. Aquesta convocatòria ha catalitzat un interessant i profund debat en centenars de centres catalans, i s’ha tancat amb 456 centres educatius que han aprovat al Claustre i al Consell Escolar la seva candidatura. La qualitat i el compromís mostrat en les propostes d’aquests centres ha superat les expectatives del propi programa. Entre aquests hi trobem molts centres que ja destaquen per una trajectòria d’innovació sòlida i altres que consideren que estan en condicions d’iniciar aquest procés. Les candidatures dels centres són una mostra representativa del sistema educatiu català: 68% de públics i 32% de concertats; un 40% tenen, secundària; i un 15% són centres de màxima complexitat.

Un total de 481 centres, incloent els impulsors, formaran part del programa Escola Nova 21. Llegeix la resta d’aquesta entrada »

%d bloggers like this: