La segregació fa consolidar una triple xarxa d’escoles

El Síndic entrega al Parlament un estudi sobre la situació i recomanacions per combatre les desigualtats entre centres. Alerta que la innovació pedagògica pot obrir una escletxa social.

segregacio-escolar-catalunya-el-punt-avui

És una qüestió del color de la pell, però sobretot una qüestió de diners, de la renda de què es disposa per destinar-la a l’educació dels fills. El mapa escolar català s’està configurant sobre una triple xarxa, amb centres amb una composició social de classe afavorida i una gran demanda per entrar-hi, per tant de difícil accés; d’altres amb una composició social desafavorida, amb una gran presència d’alumnat procedent de la immigració, que genera rebuig entre els sol·licitants d’una plaça, i una tercera realitat que es mou en un pla intermedi, amb una composició social heterogènia.

Aquest és el dibuix que resulta del segon informe sobre segregació escolar a Catalunya que el Síndic de Greuges va entregar ahir al Parlament acompanyat d’un paquet de recomanacions que cal aplicar per avançar cap a un sistema que garanteixi la igualtat d’oportunitats i d’accés a les escoles. El primer informe sobre segregació es va fer públic al juliol i determinava que aquest és un problema que es manté invariable des de fa 10 anys i que l’alumnat immigrant es concentra majoritàriament a la pública. Llegeix la resta d’aquesta entrada »

%d bloggers like this: