Superavis, un mite?

Sociòlogues de la UB relativitzen la magnitud de l’ajuda de la gent gran a les seves famílies a Espanya en un context de crisi.

Superavis un mite

Espanya és el país europeu en què les transferències a generacions més joves en temps i recursos són menys freqüents. Els estudis dels que es disposen sobre els fluxos de solidaritat intergeneracional revelen que la idea estesa a Espanya i Catalunya que la majoria de avis es dediquen intensivament a cura dels néts i són indispensables matalassos familiars “és un mite“. Amb aquesta contundència i després de l’anàlisi de les dades disponibles a la Unió Europea, sociòlegs vinculats principalment a la Universitat de Barcelona (UB) han publicat diversos treballs en els quals indiquen que “els avis ajuden, però no tant”.

Els matisos dels estudis són importants però el marc general d’anàlisi es basa en una comparativa amb la resta de països europeus amb dues dades clau. Espanya és el país europeu analitzat on una menor proporció d’avis (a partir de 50 anys o més) diuen tenir cura dels seus néts en l’últim any, un 36,8% enfront del 55,9% de Dinamarca. En canvi, la intensitat dels que ho fan és molt alta (un 14,1% s’hi dediquen cada dia), una intensitat només superada per Itàlia. “S’ha exagerat -explica Sandra Escapa, professora de Sociologia (UB) – el paper de matalàs familiar que s’ha atribuït a la gent gran en aquesta crisi, el seu paper generalitzat com a xarxa de seguretat de les famílies en dificultat”.

Sandra Escapa i la sociòloga Marga Marí-Klose (UB) van publicar un extens estudi a la revista Panorama Social (Funcas) a la fi del 2015 que critica el discurs “familista” a l’entendre que serveix com a excusa perquè l’Estat no inverteixi en polítiques públiques d’ajuda real a les famílies, a l’atur o, entre moltes altres qüestions, a pal·liar la pobresa infantil. A partir d’aquest treball, el dimecres Escapa va publicar una nova versió en Agenda Pública. Hi ha una enorme distància, subratlla la sociòloga, entre el relat públic que s’ha construït a la crisi i les evidències de què disposem sobre la magnitud dels ajuts econòmics i la cura dels avis, així com la seva rellevància com a suport enfront de la vulnerabilitat de les famílies joves. No és una crítica, el que es subratlla és que la seva capacitat per respondre a les necessitats en un context de crisi és limitada i discontínua, el que genera “llacunes de desprotecció” necessàries de pal·liar amb polítiques públiques.

A partir de les dades de la Survey of Health Ageing and Retirement (Share) del 2013, els països en què més persones grans diuen haver-se ocupat dels seus néts en l’últim any són Dinamarca, Suècia i Holanda. Els canvis que s’han produït en els últims anys en els països familistes (Sud d’Europa) han pogut influir en les pautes de solidaritat familiar, expliquen les sociòlogues: les necessitats dels receptors, les oportunitats dels proveïdors per ajudar, les noves formes de família o la incorporació de la dona al mercat laboral.

Evidentment durant la crisi ha augmentat de manera general el temps que els avis dediquen als seus néts, però moderadament. Pel que fa a les transferències econòmiques, Espanya segueix la mateixa pauta: són menys freqüents però més intenses quan es necessiten.

L’esquema familiar pesa en aquesta anàlisi. L’extensió de la convivència entre pares i fills. molt alta a Espanya, pot condicionar aquestes xifres menors de suport econòmic o de cura directa, ja que tindria lloc dins de la mateixa llar. Malgrat aquests matisos, les investigadores indiquen que hi ha una gran distància entre el relat sobre la solidaritat intergeneracional i l’impacte de les ajudes que han pogut oferir els avis. “En cap cas es vol menysprear el seu paper”, indica Escapa. Es tracta de cridar l’atenció sobre les situacions de vulnerabilitat de moltes famílies, que no poden arreglar la gent gran.

Majors ingressos, més ajuda als fills

Els pares que es troben en una situació més benestant són els que més ajuden econòmicament els seus fills. L’informe ‘Solidaritat intergeneracional en època de crisi: mite o realitat?’ (Marga Marí-Klose i Sandra Escapa) indica que els fills emancipats amb pares amb ingressos alts tenen una probabilitat dues vegades major de rebre 250 euros o més anuals. La constatació és lògica, però de nou (veure text principal) està en la línia de corroborar que la solidaritat dels avis té els seus límits, i que molts no estan en condicions de fer-ho pel que són necessàries polítiques públiques d’ajuda a les famílies . En aquesta línia, les persones jubilades que cobren una pensió tenen una probabilitat més alta de ser donants. Les transferències econòmiques entre llars, indiquen les sociòlogues, són poc freqüents i se centren sobretot en els moments de dificultats econòmiques per desocupació.

CRISTINA SEN – LA VANGUARDIA

superavis un mite 2

%d bloggers like this: