Descens demogràfic en educació infantil

classe de P3 buida

Hi ha una xifra objectiva que és inqüestionable. Bé pel descens de la natalitat, bé pel retorn de famílies immigrants al seu lloc d’origen, el descens demogràfic a Catalunya és notable i en aquests moments es comença a notar de manera concloent.

El curs que ve es matricularan a P3 a la vora de 6.000 alumnes menys que el 2015-2016, una disminució que no ha deixat d’incrementar-se en el transcurs dels últims anys. Davant d’aquest panorama, el Departament d’Ensenyament s’ha plantejat el tancament de determinats grups d’educació infantil, una pràctica que ja era habitual amb Irene Rigau. El que llavors ja plantejaven sindicats i associacions de pares és que la desproporció entre l’escola pública i la concertada era alarmant.

En els últims tres cursos, més del 80% dels grups que s’han tancat corresponen a la pública. L’anunci anticipat del tancament és una pràctica que genera recels i afavoreix les entitats privades en l’època de preinscripció, un aspecte que, almenys en alguns centres, ara s’ha aconseguit evitar amb un canvi de política de la conselleria, que està per veure si és efectiu a tot el territori o només es contempla com un cas aïllat.

Suprimir línies de P3 a posteriori és més just i equitatiu, i hauria d’afectar en la mateixa mesura tothom, amb un criteri que anteposi la necessitat de la població als interessos particulars. A més a més, s’hauria d’enfocar el problema com a part de la solució: la reducció de la ràtio per aula sembla el camí més racional.

EL PERIÓDICO

%d bloggers like this: