L’OCDE retreu a Espanya la falta d’avaluacions als professors

professors que pensen de la professió

En l’informe presentat aquest dimecres sota el títol Panorama de l’Educació, l’OCDE detalla que en tres quartes parts dels 34 països objecte d’estudi l’avaluació del professorat està legislada o és un requisit, en gairebé la meitat d’ells els professors que obtenen mals resultats en les proves han de tornar a examinar-se, en 11 afecta al seu salari, i en una desena de països se’ls obliga a millorar la seva formació. “A Espanya, l’única conseqüència d’un mal resultat en una avaluació és no aconseguir la certificació per al lloc com a docent”, diu el document en al·lusió a la falta de noves proves un cop obtinguda la plaça.

El filòsof i pedagog José Antonio Marina, al qual el Govern ha encarregat el Llibre blanc de la funció docent va obrir el debat sobre la necessitat d’avaluar els professors que exerceixen a Espanya al començament d’aquest mes, quan va proposar que una part de la seva retribució estigués “relacionada amb l’avaluació del centre sencer, de manera que es fomenti la implicació de tots els professors en un projecte educatiu”. La idea ja té partidaris i detractors: els sindicats d’ensenyament s’oposen, el Govern diu que l’estudiarà i el PSOE ja ha inclòs en el seu programa electoral mesures similars. Per a l’OCDE, els sistemes d’incentius estan concebuts “per a seleccionar un grup de professors amb resultats excel·lents i reconèixer la seva feina”.

Per sobre en estudis superiors, i en atur

L’estudi recull, així mateix, diverses variables que tracten d’esbossar un mapa de la situació educativa dels països membres i associats. A Espanya, la proporció d’adults entre 25 i 64 anys amb estudis de FP superior i universitaris (35%) és lleugerament superior a la mitjana dels països de l’OCDE (34%), si bé es mostra una bretxa més gran amb què tenen menys estudis: gran part de la població d’aquesta franja d’edat, el 43%, només ha cursat l’ensenyament obligatori, davant del 23% de mitjana de l’OCDE per sota d’aquest llindar.

Malgrat que la xifra de joves d’entre 15 i 29 anys que estudien supera a Espanya els nivells de 2005 i 2010, i ja són el 45,5%, el fenomen nini segueix latent. El 25,8% de les persones d’aquesta edat no estudien ni treballen, 10 punts per sobre de la mitjana de l’OCDE, amb dades molt similars entre homes (26%) i dones (25,7%). D’entre els països de la UE, només Grècia (28,3%) i Itàlia (27,6) tenen xifres superiors, amb Turquia liderant l’estadística en l’OCDE amb un 31,6% d’inactius en aquesta franja d’edat.

Les elevades dades d’atur segueixen sent els que més allunyen Espanya de països de mida i nivell de desenvolupament similar. Amb dades de 2014, l’informe situa Espanya com el segon país de l’OCDE amb més atur en adults d’entre 25 i 64 anys independentment dels estudis realitzats. Entre els que no han anat més enllà de l’ensenyament obligatori, només Eslovàquia té major percentatge d’aturats (39,2%) que Espanya (31,4%), totes dues molt per sobre del 12,8% de mitjana de l’OCDE. Espanya ha retrocedit respecte al 2010, quan la proporció era del 24,5%, i està lluny del 9,3% del 2005, abans de l’arribada de la crisi econòmica.

EL PAIS_sumario_normal

Entre la població amb estudis de batxillerat i FP de grau mitjà només hi ha més aturats a Grècia (27,6%). Espanya (21,6%), pràcticament triplica la mitjana de l’OCDE (7,7%) i ha empitjorat des del 17,2% del 2010. Finalment, entre aquells que com a mínim tenen un títol universitari o de FP superior, la xifra ha passat del 10,4% al 13,8% d’aturats, en una estadística negativa també liderada per Grècia amb el 19,1%. La mitjana d’atur d’aquests titulats és del 5,1% en el conjunt de l’OCDE. En tots els nivells de formació, la manca de treball a Espanya afecta més els joves.

L’informe, una de les radiografies més completes sobre el sector educatiu a nivell global, reflecteix, malgrat això, les possibilitats de tenir feina i ingressos més alts augmenten com més gran és la formació. “Els adults espanyols amb educació terciària tenen més possibilitats (24% més) d’estar entre el 25% amb més guanys mensuals, que aquells el nivell educatiu més alt és la segona etapa de secundària”, explica.

En altres variables com la despesa anual per estudiant, el percentatge del PIB dedicat a educació, o la mitjana d’alumnes per classe, Espanya segueix sense arribar a la mitjana de l’OCDE. A primària hi ha 22 alumnes per aula, ia secundària 25 estudiants, en ambdós casos un per sobre de la mitjana. Sí millora al conjunt de països de l’organització en la ràtio d’alumnes per docent tant en l’educació primària (14 estudiants davant els 15 de l’OCDE) com a secundària (11 enfront de 13).

Reduir la desigualtat, prioritari

L’OCDE ha emfatitzat que el principal objectiu dels governs ha de ser reduir les desigualtats que encara persisteixen en matèria d’educació i centrar-se en fer els sistemes més eficients per assegurar que cada nen, allà on visqui, pugui desenvolupar tot el seu potencial i beneficiar-se de una bona educació. 

L’informe revela dades esperançadors, com que el 41% de les persones d’entre 25 i 34 anys ara tenen educació superior. Malgrat això, les desigualtats encara es mantenen: el 2014, menys del 60% dels adults sense educació secundària estava treballant enfront del 80% dels que tenen estudis superiors. Aquests últims també es beneficien de millors salaris. Segons l’informe, tenen un 23% més de probabilitats d’estar entre la quarta part de la població millor pagada que els adults amb una formació inferior. “El somni d’una educació de qualitat per a tots no és encara una realitat”, ha lamentat el secretari general de l’OCDE, Ángel Gurría, durant la presentació de l’estudi a París. “La manca d’una educació de qualitat és la forma més poderosa d’exclusió social i exclou la gent dels beneficis del creixement econòmic i el progrés social”, ha afegit.

ÁLVARO SÁNCHEZ – EL PAÍS

%d bloggers like this: