Mentalitat masclista i baixa autoestima en l’adolescència potencien la violència de gènere

Mentalitat masclista i baixa autoestima adolescència

En els grups de nois que intenten exercir o exerceixen violència contra una noia en una relació de parella hi ha intents de control i domini que, units a la justificació d’aquest domini i submissió, segueixen els patrons de la violència de gènere.

Així ho revela un estudi de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), a Espanya, que ha comptat amb la participació de 4.147 joves escolaritzats en centres educatius espanyols d’entre 14 i 18 anys.

“La freqüència d’aquests intents de control i domini augmenta quan també ho fa la gravetat i assiduïtat de la violència”, afirma María José Díaz-Aguado, investigadora de la facultat de Psicologia de la UCM i coautora de l’estudi, publicat al Journal of Interpersonal violence.

Els participants procedien de 288 centres de secundària de diferents províncies espanyoles. El 58,1% de rebia ensenyament públic i el 41,9%, privada. A través de qüestionaris anònims, els joves -tots ells heterosexuals i amb experiència en relacions de parella- van respondre a dotze indicadors d’abús (físic, emocional, en relacions ia través de diferents tecnologies).

També van haver de respondre si estaven d’acord amb hipotètics arguments que justificarien la violència i van completar una escala per esbrinar el seu nivell d’autoestima. Finalment, van valorar els missatges escoltats en l’entorn familiar referits a les relacions i la violència, i van puntuar la gravetat d’accions concretes de conductes abusives.

En funció de les respostes, l’estudi reflecteix quatre grups diferenciats. El més nombrós, format pel 76% dels participants, està compost per joves que no havien intentat exercir violència; el 17% admetia haver intentat controlar o aïllar a la seva parella algunes vegades; el 5% havia incorregut en conductes d’abús emocional i el 2% havia exercit múltiples conductes d’abús.

Sumant les proporcions es desprèn que el 24% dels joves presenta risc d’exercir abús de gènere. “De fet, alguns ja ho han fet en forma d’abús emocional i múltiple”, adverteix la investigadora. Aquestes dades concorden amb els de l’Estudi Estatal de 2013, sobre la prevalença de la violència de gènere en l’adolescència escolaritzada d’Espanya.

El treball reflecteix que els tres grups de nois que havien intentat exercir o havien incorregut en situacions de violència de gènere s’identificaven amb el model sexista de domini i submissió significativament més que la resta d’adolescents. “Com més freqüència i gravetat de les conductes abusives exercides, més gran és la identificació amb el model”, destaca l’autora.

A més, l’estudi confirma que aquests joves havien escoltat en el seu entorn, amb més freqüència que la resta, missatges de justificació de la violència (“si et peguen, pega”) i de domini i submissió en la parella (“la gelosia és una expressió de l’amor “). Frases d’igualtat i no violència les havien sentit amb menor freqüència.

“Ningú neix maltractador. És el resultat de l’aprenentatge, on la família té un paper destacat. Per això és important implicar-la per prevenir el problema, potenciant missatges d’igualtat i respecte mutu “, recomana Díaz-Aguado.

Una altra de les conclusions és que els participants d’aquests tres grups van registrar nivells baixos d’autoestima, de manera que les investigadores recomanen que els programes de prevenció des de l’escola es centrin en millorar-la en condicions d’igualtat i respecte. Aquests programes -que actualment arriben al 40% de la població adolescent escolarizada- han resultat efectius en la reducció de la violència de gènere, segons dades de l’Estudi Estatal.

La investigació també revela que el risc de patir o exercir aquest tipus de violència s’estén a tota la població, amb independència que s’estudiï en un centre públic o privat. “Està estretament relacionat tant amb el fet de justificar la violència com amb el model sexista de domini i submissió que la nostra societat vol canviar, però que segueix reproduint-se a través de mecanismes fortament arrelats”, conclou l’autora. (Font: Universitat Complutense de Madrid).

NCYT

Violencia-sexual-adolescents

%d bloggers like this: