Robots que donen lliçons de Ciències

El col·legi La Pineda (Màlaga) ha apostat durant aquest curs per integrar la robòtica en el seu pla curricular coma eina didàctica per a l’aprenentatge de les assignatures de Ciències. Ens ho expliquen!

Alumnes amb robot

Les lliçons de Física, Matemàtiques, Tecnologia, ‘Science’ i fins i tot Plàstica poden incorporar en la seva pràctica de classe exercicis de construcció robòtica de diferent complexitat amb què els alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat avancen en el domini de les competències bàsiques preceptives, explotant fins al límit del que és possible el concepte de ‘aprendre fent’. El treball amb projectes específics dins del currículum de les esmentades matèries planteja reptes que els alumnes hauran de superar en equip, alhora que s’introdueix el ‘error’ com a part activa de l’aprenentatge.

El projecte no només es limita a les etapes de Primària, Secundària i Batxillerat; la seva implantació comença aquest curs des de l’etapa d’Infantil, on els més petits es van familiaritzant amb ell a manera de joc; amb artefactes mòbils de major dimensió que en els cicles superiors.

L’objectiu és que nens i joves d’entre 3 i 17 anys tinguin l’oportunitat d’aprofitar tot el potencial d’aquestes increïbles eines d’innovació motora per al desenvolupament d’experiments i treballs amb els quals resoldre problemes de la vida diària. Es tracta d’un enfocament que també contribueix al foment d’una cultura emprenedora entre els estudiants, entesa com la capacitat de l’alumnat per analitzar el present i adaptar-se al medi.

Algunes de les principals aportacions dels projectes didàctics de la nova matèria tenen a veure amb la cultura d’acció col·laborativa. De fet, la seva metodologia de treball es basa en la creació d’equips amb rols definits, on cada component té unes funcions concretes, i aquests rols van rotant perquè cadascun dels seus components conegui des de dins les funcions de la resta.

Al costat de la construcció, l’altre gran tema de la Robòtica és la programació. Les màquines amb què treballen els nens -des peces Lego a Arduino- es mouen amb petits ‘cervells’ digitals les ordres han de ser dissenyades i gravades pels propis alumnes, que ho fan amb aplicacions específiques que despleguen en els seus ordinadors portàtils.

En una era tecnològica com la que vivim, on gairebé qualsevol acció està computeritzada, la programació resulta fonamental. En aquest sentit, la Robòtica dota els estudiants de les eines necessàries perquè ells, des de les etapes infantils, comencin a familiaritzar-se i després a adquirir els futurs coneixements que els ajudin a adaptar-se ia gestionar amb solvència els llenguatges en què a mig termini hauran de desenvolupar el seu exercici professional.

Educación 3.0

Robótica-a-clase-Primaria

%d bloggers like this: