Aprovada la llei que integra FP i formació ocupacional

El Parlament dóna llum verd a una norma pionera que facilita l’acreditació de les competències professionals.

Ensenyament confia que el text serà un estímul per continuar en el sistema educatiu.

la formació profesional en xifres

El Parlament de Catalunya va aprovar el 4 de juny una llei pionera a tot l’Estat que pretén integrar la formació professional inicial, que es fa als instituts, i la formació per a l’ocupació que fan tant persones que treballen com les que estan a l’atur. El text, que va tenir 113 vots a favor (CiU, ERC, PSC, PP i Ciutadans), 12 en contra (ICV) i 2 abstencions (CUP), preveu incrementar de manera notable el nivell formatiu de la població per adaptar-se millor a un mercat de treball que cada cop requereix treballadors més qualificats.

La idea és fer molt més permeable el sistema educatiu a les necessitats del món del treball i facilitar l’acreditació de les competències professionals dels treballadors. Per aconseguir-ho, el Departament d’Ensenyament i el d’Empresa i Ocupació posaran en marxa un servei comú d’informació i orientació perquè qui acudeixi a aquests punts d’informació en instituts, centres d’informació juvenil i altres llocs tingui una base de dades comuna de les possibilitats que ofereix el sistema educatiu. Així, per exemple, un treballador d’una perruqueria que sap tenyir cabells podrà acreditar aquesta competència professional concreta i, si després vol fer els estudis de FP de perruqueria, ja no caldrà que es matriculi d’aquesta matèria.

El Departament d’Ensenyament confia que aquestes novetats suposaran un estímul per continuar la formació i facilitaran tant la promoció interna dels treballadors com la cerca de feina.

Fins ara, les passarel·les entre el món laboral i l’ensenyament reglat es feien a través de programes com ara l’Acredita’t, en què els candidats a certificar coneixements professionals es presentaven a les convocatòries d’examen que es feien al llarg de l’any. Amb el nou model, l’administració crearà un servei permanent i estable d’acreditacions.

La llei preveu crear, des d’ara fins al curs 2025/26, una xarxa de 92 centres de formació professional integrada que oferiran tant cicles formatius de grau mitjà i superior com formació ocupacional i que podran tenir professors comuns. També preveu crear una nova estructura per gestionar el sistema de formació professional.

Al capdavant de l’organigrama hi haurà una comissió rectora, presidida pel president de la Generalitat i integrada pel govern, organitzacions empresarials i sindicals, administració local i cambres de comerç. D’aquesta comissió dependrà l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, que vetllarà per evitar duplicitats. L’agència tindrà l’assessorament del Consell de Formació i Qualificació Professional.

Comissions Obreres (CCOO) va criticar la nova llei perquè, segons el seu parer, “manté els compartiments estancs de la formació reglada i de la formació per a l’ocupació sense garantir la formació al llarg de la vida”.

La nova llei té un calendari d’aplicació de tres anys, però es preveu que estigui plenament implantada d’aquí a deu anys. Per aleshores, Ensenyament preveu que s’haurà doblat la xifra d’alumnes que cursin FP en qualsevol de les seves modalitats.

RAÜL GARCIA I ARANZUEQUE – EL PUNT AVUI+

%d bloggers like this: