ENTREVISTA a l’autora de la MASCOTA AMPA IPSE 2014


mascota 2014 AMPA IPSE  FLY

Com cada any ha estat molt difícil triar el guanyador entre tots els dibuixos dels nens i nenes de 4rt, però finalment ja tenim la nova mascota d’aquest any.

Us presentem la mascota de Mireia Serra de 4rt B

Felicitats Mireia!

Fem una entrevista a l’autora de la mascota, i les entrevistadores han estat Carola Blanco i Silvia Ruano, companyes de classe.

Felicitats

Entrevistador: Com se’t va acudir la idea de fer aquest dibuix?

Mireia: No sabia què fer i com que  em surten bé les abelles la vaig dibuixar.

E: Quin nom li posaries a la mascota?

M: Fly.

E: Te la imagines d’algun color en especial?

M: Groga i negre el cos, les ales blaves i el cap blanc.

E: Coneixies les mascotes d’altres cursos?

M: Si.

E: Saps què és l’AMPA de l’escola? I saps què fa?

M: Si. Organitza activitats relacionades amb l’escola i els pares.

E: Quina relació té la mascota amb l’AMPA?

M: Cap.

E: T’imaginaves que el teu dibuix podría guanyar?

M: Si.

E: Has guanyat algun altre concurs de dibuix o pintura?

M: No ho recordo.

E: Què t’agrada més de la teva classe?

M: El professor, que és molt divertit.

E: Què t’agrada més de l’escola?

M: Les activitats de pati.

E: Digues alguna cosa que t’agradaria que canviés o es pogués millorar de l’escola.

M: El menjar de l’escola.

E: Moltes gràcies.

M: De res!!!

mascota 2014 AMPA IPSE  FLY tot

Els pares sí que s’impliquen en l’escola

LOMCE familias sin voto

Una majoria de pares participa de manera activa en l’educació dels fills.

BONA SALUT DE LES AMPES El 84% de les famílies són sòcies de l’associació de mares i pares.

TASQUES A CASA El 74% ajuda els fills amb els deures i els supervisa.

M. GUTIÉRREZ – LA VANGUARDIA

La majoria de progenitors s’implica de manera activa en l’educació dels fills i participa en l’escola. És la conclusió a què arriba una enquesta de la Fundació Jaume Bofill a 1.500 famílies sobre la seva presència als centres educatius. Una conclusió que desmunta molts tòpics respecte al paper dels pares i que explica l’absència d’una part.

El 74% dels pares supervisa o ajuden sovint o sempre els fills a fer els deures. La proporció és més elevada a primària i, a mesura que els fills creixen, disminueix el nombre de famílies que els ajuden amb les tasques –el 15,7% dels pares amb fills en els dos primers cursos de l’ESO i el 25,8% dels de tercer i quart reconeixen que gairebé no segueixen mai els deures dels fills–. A més a més, gairebé la totalitat de pares (95%) assisteix a les reunions de començament de curs i el 89% s’ha reunit amb el tutor dels fills almenys una vegada per curs.

Els pares que participen poc en l’escola són conscients de la situació, i a bona part els agradaria augmentar la seva presència, però no poden. El 46% dels que hi participen de manera passiva estan molt poc satisfets amb la seva implicació. Els factors que més influeixen en aquesta participació són el nivell educatiu dels pares –com més estudis, més implicació–, els ingressos –un menor capital econòmic dificulta el contacte amb l’escola i el seguiment del fill–, la monoparentalitat –tenen més dificultats de conciliació– i l’origen –les famílies estrangeres hi participen menys–.

Tot i així, el grup de pares actius supera el de passius. Els primers representen el 29% del total i estan formats per pares que els investigadors de la Fundació Jaume Bofill anomenen “col·laboradors” i pares “representants”. Els “col·laboradors” són els que participen activament en l’associació de mares i pares d’alumnes (ampa), però que no hi tenen cap càrrec, o en alguna comissió de treball del centre. Ajuden, organitzen i donen suport a les activitats de l’escola. El grup dels “representants” estaria format per persones que ocupen un càrrec, ja sigui a la junta de l’ampa o del consell escolar. No només col·laboren de manera activa en les activitats, sinó que tenen una responsabilitat de representació de la resta de pares, així com de gestió. A banda d’aquests dos grups, la classificació de pares inclou els “presents”. Es tracta del més nombrós (50,5% de progenitors). Aquests pares es mantenen informats sobre el fill a través de les tutories i assisteixen a festes i altres activitats del centre obertes a les famílies. Formen part de la comunitat educativa. Finalment apareixeria el grup dels pares “informats”, en què la família només participa en l’intercanvi d’informació i comunicació amb els professors (20,5%). En general, els que sí que són molt presents a l’escola són actius també en altres àmbits, com ara associacions cíviques o política.

En total, el 84,4% de les famílies són sòcies de l’ampa. Moltes de les que no formen part d’aquestes associacions al·leguen motius econòmics: no poden pagar la quota de soci. Els diners de l’ampa s’utilitzen gairebé sempre per comprar material o pagar excursions. Amb les retallades, molts centres estan utilitzant els diners que aporten els pares per mantenir les instal·lacions i adquirir material bàsic. L’esforç econòmic de les famílies ha augmentat amb la crisi: menys recursos públics i més de privats. Els pares, per tant, sí que estan interessats en l’escola.

AMPA convida

%d bloggers like this: