Inscripció i criteris de funcionament del Mercat de la Primavera 2014

Inscripció Mercat Primavera 2014 normes

Per un millor funcionament del mercat recomanem:

 • Les “empreses” hauran de tenir un nom comercial visible.
 • Les “empreses” hauran de lliurar la butlleta d’inscripció a l’AMPA abans del dia 9 de maig.
 • Les “empreses” hauran de tenir un responsable major de 14 anys, alumne o pare/mare d’alumne.
 • Les “empreses” són responsables de la cura del material posat a la seva disposició (una o dues taules i dues cadires)
 • Els tipus de productes seran de segona mà que estiguin en bon estat. Es recomana que aquests articles a vendre estiguin relacionats amb la infantesa.
 • Els articles a intercanviar no podran ser “inadequats” segons el criteri de l’AMPA, i d’acord amb l’ideari de l’escola (porno-grafia, articles piratejats, begudes alcohòliques, etc.). El Comitè Organitzador tindrà la potestat de retirar qualsevol material que consideri no adequat.
 • No es pot pagar amb diners reals. La moneda pels intercanvis és l’Euroipse, que es podrà adquirir al Banc del Mercat a raó d’un Euroipse = un euro.
 • Els Euroipses es podran utilitzar per a totes les transaccions que es generin, i tantes vegades com es vulgui.
 • El Banc del Mercat canviarà els Euroipses resultat de les vendes a raó d’un Euroipse = 0,90 euros, l’altre 0,10, en concepte d’impost, serà donat a la Fira de la Solidaritat de l’escola.
 • El preu de les mercaderies serà fixat lliurament per les parts. Es recorda que a preu més alt, més difícil vendre donada la competència. Els preus poden canviar al llarg del matí previ acord entre els socis i sòcies.
 • Per començar l’activitat i disposar de canvi, els “empresaris” hauran de canviar 10 euros per Euroipses.
 • Les parades s’adjudicaran per sorteig entre totes les sol·licituds el mateix dia 11 de maig.
 • Les parades hauran d’estar mínimament decorades, establint-se un premi per a la millor decoració.
 • La parada no pot estar desatesa en cap moment. El Comitè Organitzador no es fa responsable d’objectes desapareguts.
 • Qualsevol litigi durant la celebració del Mercat, o qüestió interpretativa d’aquestes normes, serà resolt pels membres del Comitè Organitzador, presents en el Mercat.

 Descarrega’t el full d’inscripció en format pdf: 

Inscripció Mercat Primavera 2014 (pdf)

Inscripció Mercat Primavera 2014 full reserva

Reserva d’espai comercial pel Mercat de la Primavera de l’AMPA IPSE.

Diumenge  dia  11 de  maig de 2014  al Pati de  l´Escola Ipse, de  10:30  A  15  hores.

Horari de botigues :  11 a 13 hores.

REQUISITS:

Omplir i  presentar  el  full  d´inscripció abans del dia 9 de maig,  a través de les bústies de l´AMPA,  o via correu electrònic a info@ampaipse.com

Signant  el full d’inscripció s’accepten les normes de funcionament  del  Mercat de la Primavera.

%d bloggers like this: