Com participen mares i pares a l’escola? Diversitat familiar i d’implicació en educació.

AMPA convida

Un estudi constata la implicació de les famílies en l’educació.  La recerca constata que la implicació de les famílies en la vida escolar és cabdal a l’hora de determinar l’èxit o fracàs escolar dels fills. Però la participació familiar també és un factor clau de la qualitat educativa, que reverteix en la satisfacció i el compromís dels professors i afavoreix el centre educatiu en general.

L’enquesta ha estat realitzada a 1.500 famílies amb fills escolaritzats de 0 a 16 anys que garanteix arribar a tots els perfils de famílies, des de les més actives a l’escola fins a l’anomenada majoria silenciosa.

Els resultats desmenteixen el tòpic que mares i pares no participen i ens indica que les famílies són presents en el dia a dia dels centres educatius. La gran majoria va molt més enllà del seguiment i implicació vinculada únicament al seu fill/a, i cada cop són més conscients de la seva valuosa aportació a l’escola.

Algunes de les conclusions de l’estudi són les següents:

  • Mares i pares estan interessats en l’escolarització dels seus fills: el 74% supervisen o ajuden sovint o sempre als seus fills amb els deures, el 89% s’ha reunit amb el tutor o tutora del fill/a, i el 95% han assistit a la reunió d’inici de curs.
  • El 29% de les mares i els pares participen activament amb i per l’escola, ja sigui a través de l’AMPA o de comissions de treball.
  • Els factors que més condicionen la participació són: el nivell d’estudis dels pares (com més estudis, major és la participació), els ingressos (un menor capital econòmic dificulta la participació), la monoparentalitat (les dificultats de conciliació dificulten la participació), i l’origen dels pares (les famílies d’origen estranger participen menys).
  • Només el 15,6% de les famílies no són sòcies de l’AMPA. D’aquestes, el 36,3% de les famílies de centres públics al·leguen que és per motius econòmics (no poden pagar la quota).

Descarregueu-vos l’estudiCom participen mares i pares a l’escola? Diversitat familiar i d’implicació en educació

com participen mares i pares a l'escolaCom participen mares i pares a l’escola? (pdf)

%d bloggers like this: