22 de febrer, dia europeu per la igualtat salarial entre dones i homes

La campanya belga “Les dones estem de rebaixes tots els dies” posa l’accent en el 25 % menys que perceben les dones per la seva feina respecte el que reben els homes, per evidenciar les desigualtats salarials.

Les dones cobren de mitjana tres quartes parts del que guanyen els homes realitzant el mateix treball. Aquesta desigualtat es vol posar de relleu avui 22 de febrer amb la celebració del Dia Europeu de la Igualtat Salarial entre Dones i Homes.

22 febrer igualtat salarial

El Parlament Europeu va escollir aquest dia arrel d’un informe elaborat el 2010 per la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere en el qual s’evidenciava que les dones havien de treballar 418 dies per igualar el salari que els homes rebien en un any. És a dir, havien de treballar fins el 22 de febrer de l’any següent per obtenir els mateixos ingressos.

Malgrat les diferents iniciatives engegades per reduir aquesta bretxa, les desigualtats persisteixen. A Catalunya durant el 2009, mentre les dones van cobrar 13.1 euros per hora treballada, els homes guanyaven 16,2 euros de mitjana. La bretxa salarial segons l’IDESCAT se situava en el 18,5%, mentre que a Espanya era del 16,2% i a Europa d’un 17,1%.

Per commemorar aquesta efemèride, la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball organitza la jornada “Dia europeu per la igualtat salarial entre dones i homes” que tindrà lloc el proper dia 28 de febrer a Barcelona. L’acte comptarà amb la Dra. Rachel Silvera, economista i experta del grup Gènere i Ocupació de la Comissió Europea, i amb representants dels agents socials i de l’administració que reflexionaran sobre l’estat de la qüestió i es posaran sobre la taula propostes d’actuació que permetin avançar en la igualtat salarial.

Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Ocupació

Gender Pay Gap

La campanya de la Comissió Europea, recull a més de material divulgatiu i de sensibilització; quina és la situació arreu dels estats membres i les accions que s’estan portant a terme per corregir-les, així com una eina, salary calculator, que permet calcular la mitjana salarial i ajustar la bretxa salarial.

Convé ressaltar, d’entre els exemples que cita per combatre la segregació salarial, els plans d’igualtat a les empreses. A més, també cal tenir present quins són els motius que esmenta pels quals és tan important reduir les desigualtats salarials entre dones i homes per les empreses: atracció i retenció del talent, un clima laboral positiu i generador de confiança, millora de la productivitat i competitivitat, així com una millora de la imatge de l’empresa en el mercat.

Aquesta campanya és una iniciativa belga de l’organització zij-Kant (al costat d’ella), el moviment de dones progressistes, a Flandes, Bèlgica. La idea darrera d’aquesta campanya és “cobrar menys significa haver de treballar més temps” per mostrar com afecta en el càlcul de les pensions de les dones grans haver treballat menys hores diàries i/o amb trajectòries laborals discontínues.

%d bloggers like this: