Conducta Addictiva a Internet entre els adolescents a Europa

Investigacion sobre conductas adictivas a Internet entre los adolescentes europeos ES

El Projecte d’investigació  EU NET ADB  té com a objectiu donar a conèixer els riscos de la Conducta Addictiva a Internet entre els adolescents a Europa.  Per desenvolupar aquest projecte, es va enquestar a una mostra representativa de 13.284 adolescents, d’edats compreses entre  14 a 17 anys  i de  7 països europeus. A més, van ser realitzades en profunditat 124 entrevistes qualitatives. L’estudi es va dur a terme a  Grècia, Alemanya, Holanda, Islàndia, Polònia, Romania i Espanya.

Han realitzat aquesta investigació 3 psicòlogues de l’ASSOCIACIÓ Protégeles, Ana Oliaga Sant Atilano, Alicia García de Pau i Isabel Aboy Ferrer. Protégeles és una Associació sense ànim de lucre de protecció de la infància. Actualment és responsable del Centre de Seguretat a Internet per als menors a Espanya.

La  Conducta Addictiva a internet (CAI) és definida com un patró de comportament caracteritzat per la pèrdua de control sobre l’ús d’Internet. Aquesta conducta condueix potencialment a l’aïllament i al descuit de les relacions socials, de les activitats acadèmiques, de les activitats recreatives, de la salut i de la higiene personal.

S’entén per  Conducta Disfuncional a internet (CDI) el total d’adolescents que presenten conducta addictiva més aquells que estan en situació de risc

Descarregar la “investigació sobre conductes addictives a internet entre els adolescents europeus” en pdf.

Els resultats quantitatius i qualitatius d’aquesta investigació  llancen alguns dels següents resultats:

ALGUNES DADES QUANTITATIUS

 • Un  1,2% del grup  europeu estudiat presenta  conducta addictiva a internet
 • Un 12,7% presenten “risc” de CAI
 • Són per tant un 13,9% els que presenten Conducta Disfuncional a internet
 • Espanya és el país europeu amb major percentatge de joves en risc de desenvolupar conductes addictives, amb un 21,3%, seguit de Romania, 16%, i Polònia, 12%
 • Els tres usos d’Internet que comporten conductes disfuncionals són:
  • a) Les apostes on-line
  • b) Ús de xarxes socials
  • c) Jocs d’ordinador
 • No es consideren conductes disfuncionals: veure vídeos / pel·lícules i fer deures / recerca d’informació
 • Els progenitors d’aquests joves adolescents tenen un nivell educatiu mitjà-baix

CONDUCTES D’ALT RISC

 • La percepció de risc d’aquells que van contactar online amb estranys (alt risc) és molt baixa. El 63% del total de la mostra van contactar amb estranys (Grooming), sent només un 5,4% del total dels que van percebre com nociva aquesta relació.
 • El 28,4% va quedar cara a cara amb algú que havia conegut a Internet
 • El 58,8% del total de la mostra ha estat exposat a imatges sexuals
 • Un 21,9% van experimentar assetjament. Espanya és el país on menys casos de ciberbullying es produeix, 13%.
 • Les noies experimenten grans situacions d’assetjament en línia (ciberbullying) que els nois.
XARXES SOCIALS I JOCS D’ORDINADOR
 • També són les noies les que més fan servir les xarxes socials
 • El 23% dels adolescents europeus passen més de 2 hores al dia
 • Un dia normal de col·legi un 39,4%  dels adolescents passen almenys  2 hores  a les Xarxes Socials
 • Un 61,8% són jugadors. Jugar més de 2,6 hores està associat amb conductes disfuncionals a internet

.

TIPUS D’USUARIS AMB RISC DE TENIR CONDUCTES DISFUNCIONALS O QUE JA LES HAN TINGUT

.

A) Stuck On-line:

 • Ús excessiu d’Internet
 • Descuit de rutines diàries
 • Manca de comunicació en l’entorn familiar
 • Alteracions de la son, dificultats per agafar el son,
 • Trastorns d’atenció
 • Ansietat davant la falta d’Internet
 • Actituds agressives quan no poden utilitzar Internet
 • Dificultats per disminuir l’ús. Manca d’autoregulació personal

internet adolescentes A Stuck Online

B) Fent malabarismes:

 • Tracta d’equilibrar les activitats diàries amb l’ús d’Internet
 • Amb una atapeïda agenda
 • Adolescent amb molts amics. Amb un bon nivell d’habilitats socials

internet adolescentes B haciendo malabarismos

C) Completant una etapa:

 • Segueixen un patró línia excessiu
 • Amb processos d’autocorrecció: per saturació (acabar farts), reconeixement de les conseqüències negatives (problemes físics, dolors, disminució del rendiment acadèmic, conflictes amb els pares …)

internet adolescentes C completando una etapa

D) Matant el temps:

 • Adolescent amb habilitats socials limitades i amb necessitat d’ajuda professional
 • L’entorn és percebut com avorrit
 • No té activitats d’interès
 • Internet l’ajuda a ocupar el seu temps d’una forma agradable

internet adolescentes D matando el tiempo

%d bloggers like this: