L’assetjament escolar és violència, no ho permetis!

El acoso escolar es violencia

El assetjament escolar i el ciberassetjament  (en anglès bullying icyberbullying respectivament), són formes de violència entre iguals que es donen tant a l’escola – assetjament – com a la Xarxa – ciberassetjament – a partir de les relacions que emergeixen en la vida escolar.

L’assetjament escolar i el ciberassetjament que pateixen molts nens i nenes tenen repercussions negatives en el seu benestar, en el seu desenvolupament i en l’exercici dels seus drets. Els governs, les autoritats educatives, els centres educatius, els professors i les professores, les famílies i els mateixos nens i nenes podem fer esforços perquè això no passi.

Save the Children Espanya treballa per acabar amb l’assetjament escolar perquè considera que tots els nens i les nenes sense excepció tenen dret a ser protegits de totes les formes de violència i al desenvolupament de tot el seu potencial d’aprenentatge en un ambient segur.

%d bloggers like this: