Riscos en alternar ibuprofèn i paracetamol per tractar la febre als nens

L’ÚS COMBINAT AGREUJA LA MALALTIA

ibuprofeno y paracetamol para tratar la fiebre

L’administració als nens de paracetamol i ibuprofèn de forma combinada per baixar-los la febre és una pràctica estesa entre els pares. La popularització d’aquest tractament respon a la creença errònia que és més eficaç i redueix els efectes secundaris dels analgèsics o antipirètics en els menors, com defensaven fins fa pocs anys la majoria de pediatres. No obstant això, els estudis mèdics realitzats fins ara  no han trobat cap evidència científica que avali aquestes tesis .

L’última investigació sobre els tractaments combinats d’ibuprofèn i paracetamol, duta a terme conjuntament pels departaments de farmacologia de les universitats d’Arkansas i Kentucky, ha llançat conclusions encara pitjors.  No solament no tenen eficàcia, sinó que “agreugen la febre i empitjoren la grip” , fins i tot en solució per a nens.

En l’estudi publicat a la revista de l’American Academy of Pediatrics també es documenta una enquesta amb resultats poc esperançadors:  la meitat dels pares objecte d’estudi subministraven dosis massa elevades d’aquests analgèsics , que es poden adquirir sense recepta mèdica i als que acudeix encara que el nen només tingui unes poques dècimes de febre. En aquest cas es multiplica el risc de patir patologies cardíaques o asma, mentre que pot provocar danys al fetge i als ronyons.

La febre com anticòs

La mateixa Associació Espanyola de Pediatria ha alertat sobre els riscos que implica la medicació excessiva per a la salut dels infants. Així mateix, el passat mes de juny es va publicar a The Lancet un voluminós metaestudio, finançat pel Consell d’Investigació Mèdica del Regne Unit, en les  conclusions  s’advertia que  la medicació excessiva d’ibuprofèn s’eleva al tres per mil el risc de patir un infart .

Quan es tracta només d’  unes poques dècimes per sobre de la temperatura corporal normal, la febre juga un paper d’anticòs contra les infeccions , pel que intentar eliminar-la amb fàrmacs podria empitjorar la malaltia del nen. Els autors de la investigació conclouen que només s’ha d’administrar un analgèsic per evitar riscos i millorar l’eficàcia del tractament, en lloc de combinar-com popularment es fa.

“Els pediatres han de fer pedagogia amb els pares perquè entenguin que la febre,  quan no és molt alta, no és dolenta per si mateixa si el nen està sa . No es tracta d’una malaltia, sinó d’un mecanisme fisiològic de defensa que té beneficiosos efectes a l’hora de combatre les infeccions “, sentencia els autors en les conclusions de l’estudi.

Existeixen diferents marques en el mercat indicades a diferents grups d’edat, com és el cas de Dalsy, la qual cosa incrementa el marge d’error en els pares que decideixen automedicar als seus fills, ja que les dosis màximes varien. Com passa amb la majoria de fàrmacs, la millor opció és consultar al metge abans de consumir-los.

ibuprofeno y paracetamol para tratar la fiebre 002Foto:  Archibald jude  a Flickr

Tractaments alternatius

El consum d’analgèsics en els països industrialitzats segueix augmentant de manera “excessiva”, com ja han alertat diversos informes de l’ONU en els darrers anys. L’OMS també ha advertit sobre la necessitat de reduir la seva prescripció a casos en què només siguin absolutament necessaris i recomana buscar tractaments alternatius quan sigui possible . Especialment, si hi ha antecedents familiars o si el pacient presenta altres factors de risc, com la pressió arterial alta o colesterol elevat.

Per a triar de la manera més adequada possible els analgèsics, els experts ofereixen dos consells claus a tenir en compte pels consumidors.El primer és que les persones amb dolors crònics, que no puguin deixar de prendre calmants,  redueixin la dosi el màxim possible així com la durada del tractament . El segon consell és que, en cas de comptar altres factors de risc associats a les malalties cardiovasculars (fumar, pressió arterial alta o colesterol elevat) es demani una avaluació mèdica per determinar els riscos del consum d’aquest tipus de fàrmacs en base a l’historial clínic personal i familiar.

Iván Gil – El Confidencial

Traduït de Sonrisas&Vida

%d bloggers like this: