Sobreconsum – Overconsumption – Surconsommation

Un material visual per pensar en la nostra societat i en el concepte de “malaltia”.

El sobreconsum o consum excessiu designa un nivell de consum situat per sobre de les necessitats normals o del consum mitjà.

Text: primera vocal

El sobreconsum o consum excessiu implica un nivell de consum situat per sobre de les necessitats normals o d’un consum mitjà. Més enllà d’un cert llindar, el consum excessiu és un factor de la sobreexplotació dels recursos naturals: poc, difícilment, perillosament, lentament o no renovables. Quan un d’aquests recursos esgotats no poden ser substituïts per un altre, les necessitats bàsiques ja no es poden garantir.

sobreconsum 001

%d bloggers like this: