Els alumnes de sisè de primària milloren en matemàtiques i castellà

Els alumnes de sisè de primària milloren en matemàtiques i castellà

Les notes mitjanes baixen per la major dificultat de les proves. Rigau anuncia un “esforç mes gran en la immersió” en els centres escolars d’entorns socioeconòmicament desafavorits.

Els resultats de l’avaluació d’aquest any a sisè de primària ha constatat una millora en matemàtiques i castellà, on el percentatge d’alumnes que no assoleixen les competències bàsiques han passat del 18,2% de l’any passat al 15%, en matemàtiques, i del 19% al 14,2% en castellà.Tots dos, doncs, dins de l’objectiu marcat per la Unió Europea per al 2018 d’assolir un màxim del 15% d’alumnes sense les competències bàsiques.

Malgrat això, la nota mitjana ha baixat del 80,2 a 76,3 en matemàtiques i del 76,6 al 73 en castellà, una davallada que la conselleria d’Ensenyament explica pel major nivell d’exigència de les proves d’aquest any que, segons el secretari de Polítiques Educatives, “tenien una dificultat set punts superior” a les de l’any passat. En català, la nota mitjana que l’any passat estava en el 79,6 enguany és de 71,1, la més baixa de les tres assignatures, i el percentatge d’alumnes suspesos també és el més alt, del 15,2%, quan l’any passat era el més baix, del 15,8%.

Segons va explicar Mateu, els exercicis que detecten un nivell de competències bàsic (i que serveix per fixar el percentatge d’alumnes suspesos) han mantingut el mateix nivell de dificultat de tots els anys i per això aquest percentatge d’alumnes sense les competències bàsiques “és l’única dada comparable” entre els resultats d’altres anys i els d’aquest any. En canvi, en la resta de preguntes s’ha augmentat el nivell de dificultat per poder detectar millor el grau d’excel·lència del sistema i la distribució dels alumnes en funció del seu nivell de competències.

Aquest augment de dificultat ha invertit la tendència registrada fins ara on el català era l’assignatura que sortia més ben parada. Ara, pel contrari, és la que té pitjors resultats. “La prova d’aquest any era d’una complexitat tal que ha afectat la mitjana de català”, especialment per la incidència dels 8.800 alumnes de centres escolars situats en entorns socioeconòmic més desafavorits, on s’ha constatat que el nivell de català és significativament pitjor que el de castellà i matemàtiques, segons ha explicat la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau.

El català als centres socioeconòmicament desafavorits

En aquests centres, que són entre el 15% i el 18% del total, el català no té tanta presència en l’entorn familiar dels alumnes “i els mestres tendeixen a fer servir un registre més baix de català per fer-se entenedors a tots els alumnes”, de manera que quan s’eleva la complexitat de la llengua catalana amb un registre més culte aquests alumnes treuen pitjors notes, segons Rigau. En la prova d’aquest any, aquesta major complexitat del llenguatge va consistir en una pregunta on es demanava interpretar el significat de ‘fressa eixordadora’.

Aquesta constatació va portar a Rigau a anunciar que, com a resultat de les proves d’aquest any, el departament “incidirà de forma especial en aquests centres d’entorns socioeconòmics desafavorits” per millorar el seu nivell de català. “Cal un esforç en la immersió lingüística com a model i vigilar que els mestres no rebaixin el registre del seu llenguatge dins de l’escola”, va apuntar la consellera.

Els canvis en aquestes escoles, però, també tindran en compte les matèries de castellà i matemàtiques, on també obtenen resultats pitjors que la resta de centres escolars, tot i que en aquestes assignatures els resultats no han baixat tant com en català respecte a l’any passat.

SÒNIA SÁNCHEZ – ARA

%d bloggers like this: