Sembrar la curiositat científica

Bisseccio granota feta amb lego

Els especialistes reclamen més formació per als mestres de primària i alleugerir els temaris a secundària per despertar interès i vocacions.

 – EL PAIS

Qui no recorda d’un experiment que va fer en la infància? Tallar un ull de vaca, conrear llenties, crear un anemòmetre o bufar un pulmó per veure que s’infla. La ciència sorprèn i diverteix als nens, però, en opinió de la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (Cosce), s’explica malament a primària i amb una metodologia arcaica a secundària i batxillerat. Això ha motivat el naixement del programa Enciende, que pretén demostrar que és entretinguda i que està en tot el que ens envolta. “Volem que la gent entengui que la ciència no és només progrés. Que quan el metge recepta set dies i no dos d’un medicament, no és per caprici”, sosté Digna Couso, secretària executiva de Enciende. A través del programa, la Cosce proposa, entre altres coses, que els científics vagin a les escoles, i que mestres i professors aprenguin dels projectes d’altres centres penjats a la plataforma enciende.cosce.org.

L’Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals està alarmada l’escàs rigor científic de la societat i en un recent i contundent informe afirmava: “El coneixement científic no es pot articular en forma de lleis o equacions que memoritzen en lloc de comprendre-les. S’ha de conjugar l’adquisició de sabers amb les actituds pròpies de l’activitat científica (observació, pregunta, investigació, resposta, debat) des d’edat primerenca”.

“A Educació Primària i Infantil es pot arribar des de qualsevol branca del batxillerat, i els que vénen de lletres tenen una formació en ciències molt pobre”, prossegueix Couso, que és doctora en Didàctica de les Ciències Experimentals. “El problema és que a la cursa no es posa remei. S’ensenya molta pedagogia general i es forma sobretot per a les assignatures instrumentals (matemàtiques i llenguatge), però es fa poc didàctica de les ciències. I és una pena, perquè hi ha mestres valuosíssims que se senten insegurs ensenyant Ciències “. La mestra Idoia Cia estudiar precisament aquesta branca en el batxillerat, així que s’enfronta sense por a les preguntes dels seus alumnes de tres a cinc anys. Està al capdavant de Taller d’Alta Cuina el Bullicasio, guanyador la setmana passada del primer premi Enciende.

Paloma Fernández, física a la Universitat Complutense, ha visitat diversos col·legis. “Els científics no som uns bojos que no vam sortir del laboratori. Als nens se’ls pot explicar moltes coses, per exemple, dels materials, que és l’àrea en què treball.De què estan fets els mobles que són lleugers però resistents, els brackets de les dents, els teixits … “. Fernández considera que aquesta didàctica a l’aula és “excel·lent per als investigadors”, ja que els obliga a explicar fenòmens de forma senzilla, cosa a la qual no estan acostumats.”Als més petits no pots parlar dels camps magnètics, però sí sembrar la seva curiositat, demostrant que una pila, un tornavís i un filferro per separat no fan res, però junts són un imant que atreu els clips”.

Couso considera que a secundària no falla la formació en continguts científics dels docents, però si en en com ensenyar (didàctica de les ciències). A més, creu que la tradició curricular d’aprendre molts continguts, de forma merament conceptual i poc contextualitzada, és un llast. “Als nois els agrada la ciència, no com es l’ensenyament. Hi ha propostes de recerca educativa que assenyalen que només s’haurien d’ensenyar 10 grans idees de la ciència, però amb deteniment. Com l’evolució o els components més importants de l’Univers, i de forma competencial, usant aquestes idees per reflexionar, argumentar, actuar etcètera “.

A l’escola Los Peñascales (Madrid), gestionat per una cooperativa de professors, es van posar d’acord una mestra d’infantil i el professor de Tecnologia per al projecte Pius Pius, guanyador del segon premi de la Cosce. Els alumnes de secundària van crear les incubadores i estudiar les variables del procés de cria, els de primària van aprendre refranys, receptes i elaborar presentacions, i els de batxillerat un estudi de mercat. Aquest centre ha creat el seu propi compost amb els residus del menjar del menjador i de la poda del seu jardí i d’altres que els nens portaven a col·legi (com les cendres). I el projecte seguirà. Així, acaben d’aprendre a construir un “hotel per insectes” per pol·linitzar i controlar les plagues de l’hort.

%d bloggers like this: