Només el 10% del professorat català pot impartir classes en anglès

gaturro contant en angles

Uns 10.700 funcionaris i 2.500 interins, d’una plantilla total de 71.691 docents, inclosos els especialistes d’anglès, tenen un nivell B2 o superior.

Només el 9,95% del professorat català pot fer la seva classe en anglès, perquè té almenys un nivell de B2 (equivalent al First Certificate que atorga la Universitat de Cambridge), que és el mínim requerit per poder impartir l’assignatura en aquest idioma. Són 7.137 docents dels 71.691 mestres i professors que treballen a les aules catalanes de primària i secundària.

A més, hi ha un altre 8,72% (6.251 docents) d’especialistes d’anglès, és a dir, el professorat que dóna l’assignatura d’anglès, tant a primària com a secundària. Són docents, per tant, que també tenen un B2 o superior, però, com a especialistes, en principi no poden impartir altres assignatures que no siguin l’anglès –amb algunes excepcions en el cas de primària.

La conselleria d’Ensenyament ha facilitat avui les dades de professorat que tenen un nivell B2 o superior d’anglès, incloent-hi els especialistes d’anglès, de forma que el percentatge suma un 18,67% de la plantilla (el 9,95% de mestres i professors d’altres matèries i el 8,72% dels que fan classe d’anglès). D’aquest total (13.388 docents), n’hi ha 10.753 que són funcionaris (el 15,15% de la plantilla) i 2.523 més que són interins (el 3,52% de la plantilla total).

SÒNIA SÁNCHEZ – ARA

gaturro_brutish_5

%d bloggers like this: