Occident valora massa la intel·ligència matemàtica

Howard Gardner psicòleg creador de la teoria d’intel·ligències múltiples

Howard Gardner, psicòleg, creador de la teoria d’intel·ligències múltiples.

CAPTACIÓ DE CONEIXEMENT “Cada idea es pot presentar de moltes maneres i mobilitzar diverses intel·ligències”
NENS MOLT DOTATS “Poden trobar a la xarxa alumnes com ells per compartir inquietuds”

El psicòleg dels Estats Units Howard Gardner, famós per la seva teoria de les intel·ligències múltiples, que el va fer guanyar el premi Príncep d’Astúries de Ciències Socials del 2011, va impartir divendres una conferència al col·legi Montserrat. Investigador a la Universitat de Harvard, Gardner, de 69 anys, ha publicat una trentena de llibres relacionats, en menor o major grau, amb l’anàlisi de les capacitats cognitives humanes.

Com es pot esbrinar quin tipus d’intel·ligència predomina en un nen?

Sempre aconsello als pares evitar el narcisisme positiu o negatiu. El positiu és quan jo sé tocar la tuba i vull que el meu fill la toqui; el negatiu és quan jo no vaig saber tocar mai la tuba i per això vull que el meu fill la sàpiga tocar. El millor és posar el teu fill en un entorn ric, com un museu infantil, i observar-lo; això dirà en què és especial aquest nen. També es pot recórrer a adults que tinguin experiència amb nens. Cada pare o mare pensa que el seu fill és únic, però un mestre, que ha conegut centenars de nens a les seves classes, serà més capaç de discernir en què és inusual un nen.

Les famílies pateixen molt pel rendiment acadèmic dels fills.

A gairebé totes les escoles hi ha un denominador comú; es necessita perquè cap escola no pot fer-ho tot. Per això sempre és més difícil la tasca de ser pare o mare si el fill no es troba en aquest comú denominador, però també pot passar si el nen està molt dotat en una àrea, i l’escola no aconsegueix donar resposta a aquesta situació. Llavors la responsabilitat dels pares augmenta.

I què els toca fer?

Potser hauran de buscar una altra escola, ajudar-lo més a casa o proveir-lo de suport social o emocional si no és factible donar-li suport a escala de coneixement. I hi ha internet. Si tens un fill que és un geni de les matemàtiques, o té un perfil inusual, pot trobar un altre nen al món com ell o ella per compartir-hi inquietuds, encara que no hi hagi ningú igual al seu poble o ciutat. Es tracta de trobar un entorn, sigui en persona o a la xarxa, de manera que aquesta petita persona tingui algun altre suport.

És possible adquirir qualsevol tipus de coneixement a través de només una de les intel·ligències múltiples?

Depèn, tant del contingut com del tipus d’intel·ligència. Per a algunes coses, com aprendre sobre la naturalesa, es poden utilitzar moltes intel·ligències diferents. Quan es tracta d’alta matemàtica, el que es pot aprendre a través de la intel·ligència corporal és molt modest. Cal anar tema a tema, i depèn també de l’habilitat de l’instructor. Però no hi ha una fórmula fàcil. Sí que puc dir que no he trobat mai cap idea que pugui ser presentada només d’una manera; cada idea pot ser presentada de diverses maneres, la qual cosa pot mobilitzar diferents tipus d’intel·ligències.

Les cultures nacionals prefereixen unes intel·ligències i no unes altres?

En diferents èpoques, diferents societats donen valor a diferents tipus d’intel·ligència. Quan els occidentals van ser per primer cop al Japó, van aprendre gradualment les subtils maneres en què els japonesos interactuen lingüísticament i en el contacte personal, i això és molt menys important a Occident. Cada país pot valorar diferents intel·ligències, però amb el temps aquestes preferències poden variar.

Quin diria que és ara el tipus d’intel·ligència que el món occidental valora més?

La logicomatemàtica, amb diferència. Ciència, tecnologia i enginyeria resoldran tots els nostres problemes, igual que han fet en el passat; estic sent irònic. Els problemes humans no són problemes d’enginyeria, però a Occident ens agrada pensar que l’enginyeria resoldrà tots els problemes.

MAITE GUTIÉRREZ – LA VANGUARDIA

%d bloggers like this: