Els alumnes espanyols de 9 anys, per sota de la mitjana de la UE en matemàtiques, lectura i ciències

PIRLS ‐ TIMSS 2011 - boletín

Un informe del Ministeri d’Educació sosté que hi ha més alumnes endarrerits que a la resta d’Europa.

Els alumnes espanyols de quart de primària, és a dir, de 9 anys d’edat, estan per sota de la mitjana de la Unió Europea (UE) i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en LecturaMatemàtiques i Ciències. Així es desprèn de l’estudi de les competències d’aquestes assignatures realitzat per l’organisme internacional IEA, publicat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

PIRLS ‐ TIMSS 2011 – Volumen I (pdf)

PIRLS ‐ TIMSS 2011 – Volumen II (pdf)

PIRLS ‐ TIMSS 2011 – boletín (pdf)

Noticia Publicada a EL PERIÓDICO.

Ciudadanos del Mundo de MadridAcudit de Ferreres

En aquestes proves, similars a la de PISA -la fa l’OCDE a nens de 15 anys-, han estat avaluats de Lectura 8.580 alumnes espanyols de 312 centres i a nivell internacional gairebé 255.000 estudiants de 48 països, i en Matemàtiques i Ciències hi han participat 4.183 alumnes espanyols de 151 centres i més de 261.000 estudiants de 63 països de tot el món.

La mostra de Lectura, que es denomina PIRLS, ha estat més extensa que la de Matemàtiques i Ciències o TIMSS perquè Andalusia i les Canàries l’han ampliat a més nens. Les dues proves es van desenvolupar al març i l’abril del 2011 i mostren que, en Lectura, Espanya obté 513 punts, per sobre del punt de referència dels 48 països que se situa en els 500 punts, encara que els 25 països que pertanyen a l’OCDE arriben a 538 punts de mitjana, mentre que els de la UE n’aconsegueixen 534. Les puntuacions més altes són les obtingudes per Hong Kong (571), la Federació Russa (568) i Finlàndia (568).

Els resultats de Lectura assenyalen que el percentatge d’alumnes excel·lents d’Espanya (4%) és inferior al de l’OCDE (10%) i que la proporció d’alumnes endarrerits (6%) és superior a la de l’OCDE (3%).

BRILLANTS A HONG KONG

En Matemàtiques, Espanya ha obtingut 482 punts i, per tant, se situa per sota de la mitjana dels 63 països de 500 punts, i inferior també de la mitjana de l’OCDE (522) i de la UE (519). Els resultats més elevats els han aconseguit Hong Kong-Xina (602), Irlanda del Nord (562) o la comunitat flamenca de Bèlgica (549). La proporció d’alumnes endarrerits a Espanya en Matemàtiques és del 13% davant el 7% de l’OCDE, mentre que la proporció d’alumnes excel·lents al nostre país és de l’1% pel 5% de l’OCDE.

Respecte a Ciències, Espanya obté 505 punts, per sobre de la mitjana internacional de 500 punts, encara que els resultats de l’OCDE (523) i la UE (521) són superiors als del nostre país. Els països amb més rendiment en Ciències són Finlàndia (570) o la Federació Russa (552), i els països anglosaxons obtenen puntuacions per sobre de la mitjana com, per exemple, els Estats Units (544) o Anglaterra (529). Espanya té un 8% d’alumnes endarrerits en Ciències pel 6% de l’OCDE. La proporció d’estudiants excel·lents al nostre país és del 4%, mentre que a l’OCDE és del 7%.

Ciències és, per tant, la matèria en què menys allunyada està Espanya tant d’alumnes endarrerits i excel·lents respecte a l’OCDE. Els resultats que registra Espanya en relació amb l’OCDE en Ciències i Lectura a 4t de Primària són similars als que obtenia a PISA (15 anys), però en Matemàtiques la puntuació és inferior a la de PISA, perquè ens trobem més lluny de la mitjana de l’OCDE.

MÉS ENDARRERITS QUE LA MITJANA

Les proves de la IEA mostren que Espanya té menys estudiants excel·lents i més alumnes endarrerits que l’OCDE.

Un repàs històric mostra que els resultats d’Espanya en relació amb Lectura s’han mantingut estables en els 513 punts entre el 2006 i el 2011, però en Matemàtiques i Ciències la comparació ha estat més difícil, perquè l’anterior prova en què va participar Espanya va ser el 1995 i a més es va avaluar els alumnes de la llavors 8è d’EGB, i no els de 4t de Primària com ara.

Els resultats mostren que en Matemàtiques Espanya va obtenir els mateixos resultats el 1995 que el 2011, i en Ciències el descens ha estat dels 517 punts del 1995 als 505 d’ara.

%d bloggers like this: