La Comissió Europea exigeix ​​més competències en TIC i emprenedoria


L’ensenyament de competències en matèria de tecnologies de la informació (TI), emprenedoria i ciutadania és fonamental perquè els joves estiguin preparats en el mercat de treball actual. No obstant això, en general els centres educatius segueixen sense prestar l’atenció deguda a aquestes competències transversals en comparació amb les competències bàsiques de lectura i escriptura, matemàtiques i ciències, tal com destaca un nou informe de la Comissió Europea. El problema es deu en part a dificultats amb l’avaluació. Per exemple, només onze països europeus (la comunitat flamenca de Bèlgica, Bulgària, Estònia, Irlanda, França, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Eslovènia i Finlàndia) disposen de procediments normalitzats per avaluar les competències en matèria de ciutadania, que tenen per objecte desenvolupar el pensament crític i la participació activa a l’escola i la societat. Aquesta avaluació no existeix en absolut per les competències en matèria d’emprenedoria i de TI en cap dels trenta-un països que van participar en l’enquesta (els vint Estats membres de la UE, Croàcia, Islàndia, Noruega i Turquia). L’informe subratlla també els progressos realitzats pel que fa a l’ensenyament de sis de les vuit competències clau per a l’aprenentatge permanent definides a nivell de la UE pel que fa a coneixements, capacitats i actituds.

En paraules de Androulla Vassiliou, Comissària Europea d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, «només dotant als nens i als joves de les competències necessàries, incloses les competències transversals, estarem segurs que la Unió Europea disposa dels mitjans per seguir sent competitiva i aprofitar les oportunitats de l’economia del coneixement. Aquest estudi demostra que hi ha marge de millora i, el que és més important, mostra què hem de fer per crear més oportunitats per als nostres joves. La iniciativa Replantejar l’Educació, que llançaré demà, presentarà propostes concretes en aquest sentit. ».

Les competències transversals s’ensenyen normalment com a part d’altres assignatures i els programes d’estudis nacionals de la majoria dels països inclouen les TI, l’emprenedoria i la ciutadania. No obstant això la situació és desigual: nou països (Alemanya, Països Baixos, Itàlia, Grècia, Romania, Irlanda, Dinamarca, la comunitat flamenca de Bèlgica i Croàcia) no inclouen explícitament l’educació en matèria d’emprenedoria a l’ensenyament primari, mentre que les competències digitals s’aborden en tots els països a l’escola primària, excepte a Croàcia.

Sorprenentment, segueix sent poc habitual que les competències digitals s’ensenyin a les escoles com a part de les assignatures de ciències, matemàtiques i llengua. L’informe mostra que la inclusió de l’educació en matèria de TI, emprenedoria o ciutadania en les assignatures fonamentals pot requerir que els centres educatius canviïn la seva manera d’ensenyar i que s’estableixin resultats d’aprenentatge i mètodes d’avaluació adequats prèviament acordats.

L’informe facilita dades analítiques als responsables polítics i recolza l’enfocament adoptat en la nova estratègia de la Comissió Replantejar l’Educació, que s’adoptarà demà. S’hi indiquen les mesures que han d’adoptar els Estats membres per garantir que els sistemes d’educació i formació proporcionin les competències requerides en el lloc de treball modern.

Context

El 2006, es van definir a nivell de la UE vuit competències clau per a l’aprenentatge permanent quant a coneixements, capacitats i actituds.Aquestes competències són les següents: comunicació en la llengua materna; comunicació en llengües estrangeres, competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, competència digital, competències socials i cíviques, sentit de la iniciativa i emprenedoria, aprendre a aprendre, consciència i expressió culturals .

Aquestes competències són fonamentals en una societat del coneixement per respondre a les necessitats del mercat de treball, la cohesió social i la ciutadania activa. La idea és garantir un major grau de flexibilitat i adaptabilitat, satisfacció i motivació. L’informe assenyala els progressos realitzats pel que fa a l’ensenyament d’aquestes competències i proposa mesures per garantir que els proveïdors d’educació i formació responguin a les demandes canviants de competències. En l’informe no es van abordar les competències Aprendre a aprendre i Consciència i expressió culturals.

L’informe recull informació de set informes recents de la xarxa Eurídice i abasta l’ensenyament general obligatori i secundària en els trenta-un països coberts per l’informe. L’any de referència és 2011/12.

Eurídice

L’informe ha estat elaborat per la Comissió per la xarxa Eurídice, composta per trenta-vuit unitats nacionals ubicades en trenta-quatre països (els Estats membres de la UE, Croàcia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia, Suïssa i Turquia). Eurídice està coordinada i gestionada per l’Agència Executiva en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural de la UE.

Més informació

L’informe complet està disponible en anglès aquí.

Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy -full (pdf)

Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy (pdf)

Comissió Europea: Educació i Formació .

Lloc web de Androulla Vassiliou

Font “Un estudio insta a prestar mayor atención a las competencias de TI y de emprendimiento en los centros educativos“.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: