Falten científics a Europa

El pes dels llicenciats en matemàtiques, ciències i tecnologia baixa en els països comunitaris. A Espanya aquestes disciplines només atreuen a un de cada quatre estudiants. La Comissió reclama millorar l’ensenyament a l’escola.

Els estudiants europeus somien amb ser periodistes o advocats, però el mercat laboral demana cada vegada més un altre tipus de professions. Les ciències, vistes amb recel per una bona part dels joves, són crucials per a l’economia. I no obstant això el nombre d’estudiants que opten per elles en accedir a la universitat descendeix al Vell Continent. La Comissió Europea alerta sobre aquest problema i anima els països a aturar aviat. Empresaris, experts i membres del sector educatiu mostren una inusual coincidència en la necessitat de revertir aquesta tendència. Sobretot quan el coneixement científic i tecnològic emergeix com una de les vies per aconseguir un avanç econòmic més sòlid que el dels últims anys.

EL PAIS – LUCÍA ABELLÁN Falten científics a Europa (pdf).

Les xifres són descoratjadores. Tot i que el nombre absolut de llicenciats en matemàtiques, ciències i tecnologia ha augmentat des del principi de la dècada, el pes que suposen sobre el total de graduats decreix. En el conjunt de la Unió Europea, aquest grup ha passat de representar el 24% dels llicenciats el 2001 al 21% el 2010. Espanya està una mica millor que la mitjana, però l’evolució és similar: un de cada quatre universitaris prové d’una carrera de ciències, enfront del 27% del 2001. Són dades incloses en un estudi sobre reptes educatius presentat ahir per la Comissió Europea.

“Repensar l’educació no només és una qüestió de diners”, va advertir ahir la comissària d’Educació, Androulla Vassiliou en la presentació d’aquest document a Estrasburg. Per millorar la relació entre el sistema educatiu i el món laboral, Vassiliou ha advocat per “modernitzar i flexibilitzar els sistemes educatius per respondre millor a les necessitats de la societat actual”. Brussel·les no té capacitat per obligar els Estats a modificar els currículums educatius, però sí llança recomanacions que els països apliquen en funció dels seus interessos.

Al contrari del que passa en altres terrenys, on les diferències entre el nord i el sud d’Europa són enormes, la manca de motivació per les disciplines científiques s’estén per tot el continent. La millor xifra, la de Finlàndia -el país que encapçala l’èxit educatiu, segons els informes PISA de l’OCDE , L’organització de països més desenvolupats del món-, ni tan sols suposa un terç dels llicenciats. La pitjor correspon a Xipre, amb només un 13% dels seus titulats.

Més important encara que la preocupació que mostren les autoritats sobre això és la de les empreses. Després del fracàs d’un model de creixement que ha col·locat a l’estacada a diversos països europeus, entre ells Espanya, les patronals clamen per una major oferta de treballadors en el camp científic. En un estudi publicat l’any passat, la principal organització empresarial europea, Business Europe, destaca que estudiar aquestes matèries “millora el futur professional” i alerta sobre la manca de professionals que llastarà als països europeus d’aquí a uns anys. En el cas específic d’Espanya, les projeccions d’aquesta organització mostren una demanda no satisfeta de gairebé 42.000 professionals amb perfil tecnològic per a l’any 2015.

La comissària demana que es potenciï la Formació Professional

“Cal visitar als alumnes a les seves escoles per explicar com poden aplicar la ciència al seu treball”, recomanen en aquesta patronal. Les companyies aposten per cooperar amb els poders públics i admeten la seva part de responsabilitat en aquest terreny: “Les empreses tenen la responsabilitat de comunicar la formació que necessitaran en el futur”, afegeixen.

Brussel·les veu en el sistema educatiu la resposta a aquesta falta de motivació cap a les ciències. Falten professors especialitzats en matemàtiques i ciències en l’educació secundària, constata l’informe de l’Executiu comunitari. Tampoc abunda la bona orientació universitària que s’ofereix als instituts. I hi ha evidència científica, segons aquest document, que els estudiants que gaudeixen les matemàtiques tenen més motivació per aprendre, i viceversa. El problema és la percepció que solen tenir els alumnes d’aquestes matèries: àrides i escassament relacionades amb el món real.

Brussel·les recorda que l’educació és una inversió, i no una despesa

“Els enunciats dels problemes de matemàtiques al segle XXI són els mateixos que en el segle XIX. El nen d’avui no veu la connexió entre el que li ensenyen a classe i les coses que li criden l’atenció”, subratlla Lorenzo J. Blanc, catedràtic de didàctica de les matemàtiques. Blanco il·lustra amb un bon exemple les possibilitats d’apropar aquestes disciplines a la vida quotidiana: “Els tsunamis i els moviments de les persones a les manifestacions es defineixen amb models matemàtics. Als joves els pot cridar l’atenció veure-ho d’aquesta manera”, suggereix . Les noves tecnologies haurien, a més, facilitar l’acostament de l’alumnat a aquestes assignatures.

José Antonio Martínez, president de l’associació estatal de directors de centres públics FEDADi, discrepa d’aquesta crítica a la manera d’ensenyament. ”Els mètodes d’ara no tenen res a veure amb el que es feia abans”. Per aquest expert, el problema rau en el pes que han perdut les ciències en el currículum escolar. I cita com a exemple una matèria, Ciències per al món contemporani, que deixarà de ser comú per a tots els alumnes de batxillerat amb la reforma educativa del ministre José Ignacio Wert. ”No hi ha tanta feina per filòlegs, sociòlegs … les persones que procedeixen de carreres de ciències tenen més facilitats d’ocupació”, conclou. En general, entre l’alumnat abunda una visió “limitada i estereotipada del coneixement científic”, apunta l’informe de la Comissió Europea.

Un altre element que disgusta aquesta institució és l’escassa presència femenina que es dóna en la carrera científica. Dotze països membre, entre els quals figura Espanya, mostren inquietud sobre això. El percentatge de dones sobre el total de titulats en carreres de ciències suposava el 2009 tot just un terç del total (el 32% segons dades de Eurostat , L’agència estadística comunitària). Almenys aquí la tendència si és a l’alça: l’any 2000 no arribaven al 31%. Fonts de la Comissió en Educació destaquen que es tracta més d’una “barrera psicològica” que de destresa real, ja que les dones demostren “major implicació i coneixement” en el període educatiu, però després es veuen menys capaços d’emprendre una carrera científica.

Més enllà de la manca de professionals de la ciència, els experts de la Comissió Europea detecten altra important bretxa en la Formació Professional. La comissària d’Educació va demanar ahir als països que dediquin una “atenció especial” a desenvolupar esquemes de finançament públic-privat, de manera que les dues parts “comparteixin la seva responsabilitat” i aconsegueixin atreure més estudiants i més empreses cap a aquest tipus d’estudis”.

Una sèrie de mites caracteritzen la visió més estesa sobre aquesta formació en oficis, associada popularment al fracàs escolar. ”Enfront del que es creu, al voltant de la meitat dels estudiants a Europa opten per la Formació Professional”, assegura un alt càrrec d’aquest departament.Brussel · les recorda que els països on està més desenvolupada aquesta disciplina, així com la col · laboració entre el món educatiu i el de l’empresa, suporten un menor nivell d’atur. A Espanya es dóna la situació oposada: baixa participació de l’alumnat a la FP (28% dels alumnes, segons l’OCDE) i elevades taxes d’atur (un de cada quatre treballadors ia la meitat dels joves menors de 25 anys i disposats a treballar).

Brussel·les recorda que l’educació és una inversió, i no una despesa

A les deficiències en coneixement científic i en Formació Professional es suma el que la Comissió anomena matèries transversals en els sistemes educatius. És a dir, disciplines com el coneixement de les llengües o les noves tecnologies que, més que un aprenentatge en si mateix, constitueixen una bona eina en tot tipus de disciplines educatives.”Només proporcionant als nens i els joves aquests coneixements ens assegurarem que la Unió Europea té els mitjans per ser competitiva i aprofitar les oportunitats de l’economia del coneixement”, ha explicat la comissària europea.

En aquest terreny, les intencions sobre el paper es veuen molt matisades per la realitat. Espanya assegura tenir una estratègia nacional per a cadascuna d’aquestes disciplines i no obstant això el coneixement que demostren els estudiants de llengües estrangeres, per exemple, està lluny de ser òptim. Més que ensenyar aquestes matèries transversals com assignatures aïllades, Brussel recomana canviar el model educatiu, de manera que s’integrin en la resta de matèries.

La bondat de totes aquestes iniciatives xoca frontalment amb la realitat educativa dels països en crisi. En un moment en què els Estats, en particular els més asfixiats pel deute, redueixen els recursos que destinen a l’educació, l’horitzó per millores sembla ombrívol. La Comissió anima a aplicar la lògica contrària: “És cert que hi ha molta pressió sobre els pressupostos, però l’educació hauria de considerar una inversió, no una despesa. Amb tot, es pot destinar els mateixos diners amb resultats molt diferents. No tot és qüestió de diners “, assegura l’expert de la Comissió Europea.

%d bloggers like this: