20N dia universal dels drets de l’infant

Visita el web “els drets de l’Infant” si estàs interessat en conèixer els drets dels infants i si vols implicar-te en la seva promoció i sensibilització.

ELS OBJECTIUS

Si t’animes, podrem treballar plegats un seguit d’objectius que ens ajudaran a promoure els drets dels infants!

Aquests objectius generals són:

A. Potenciar el coneixement dels Drets de l’Infant per part dels infants i adolescents, i també de les seves famílies i societat més àmplia:

  • Treballar en línia que l’aprovació de la Convenció és una responsabilitat compartida entre infants i adults.
  • Crear condicions per a què la societat en el seu conjunt conegui la Convenció i aprengui a defensar-la i respectar-la.

B. Afavorir, per part dels infants i de la població adulta, la presa de consciència que el dret a la participació és un dret recollit en la convenció dels Drets de l’infant i que s’ha de treballar en aquesta línia i assolir un compromís personal, polític i social al voltant d’aquest dret.

  • Crear espais i models de participació infantil en l’àmbit de les administracions municipals, així com també en l’àmbit educatiu (formal i no formal) i familiar.

C. Aconseguir un compromís més ampli per part de les entitats, institucions i administracions respecte el reconeixement dels Drets de l’Infant:

  • Reflexionar a partir de la Convenció sobre la situació de la Infància en l’entorn proper i en l’entorn llunyà.
  • Impulsar accions de difusió i aprenentatge dels drets.
  • Animar el desenvolupament de projectes locals entorn els Drets de l’Infant mitjançant l’ús de les tecnologies 2.0.
.

😉

Declaració Universal dels Drets de l’Infant (resumida i en llenguatge senzill)

1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.

2. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.

3. Dret a un nom i a una nacionalitat.

4. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.

5. Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuits.

6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat.

7. Dret a l’educació gratuita. Dret a divertir-se i a jugar.

8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill.

9. Dret a protecció contra l’abandonament i l’explotació en el treball.

10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia entre tothom.

Drets dels Infants

Convencio dels drets dels infants (pdf)

Adoptada per L’assemblea General de les Nacions Unides, per resolució 1.386 (XVI), de 20 de novembre de 1959.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

%d bloggers like this: