Pagar la universitat, un llast per a moltes famílies

Imatge de LA DIRECTA – “La universitat pública catalana serà la quarta més cara d’Europa”

Una de cada cinc famílies als EUA s’ha vist endeutada el 2010 per pagar la formació universitària dels seus fills. En aquest país són més de 22 milions les llars que tenen un deute per estudis universitaris. A Espanya, ADICAE ha denunciat interessos i pràctiques abusives en els crèdits a estudiants per part de la banca.

EVA DEL AMO – REDACCIÓ APRENDEMAS

Una de cada cinc famílies nord-americans (el 19% de les llars) s’ha vist endeutat per pagar la formació universitària dels seus fills. Són més del doble de llars que fa una dècada i un 15% més que el 2007, l’any anterior a la recessió, segons un informe de Pew Research.

Almenys el 40% de les llars que té aquests deutes estan encapçalades per persones menors de 35 anys. El segueixen els compostos per persones de 26 a 44 anys (25%) i les de 45 a 54 anys (més del 15%), seguits finalment per les llars encapçalades per persones majors de 55 anys.

L’increment de les matrícules universitàries va ser un factor clau que va fer augmentar el deute de les llars. Un altre factor es troba en les escasses oportunitats laborals que tenen els graduats un cop han acabat les seves carreres, ja que, en la majoria dels casos, s’han de conformar amb feines a temps parcial.

El deute estudiantil s’ha incrementat en gairebé totes les categories demogràfiques i econòmiques, segons l’estudi. Les famílies acomodades han fet grans esforços per pagar l’estada dels seus fills en costoses universitats, mentre que els que tenen ingressos menors s’han vist obligats a buscar ocupacions amb millors salaris i han inscrit els seus fills en universitats públiques.

El 20% de les llars amb ingressos anuals de 97.586$ o més ha vist com el seu deute ha passat del 28% (registrat el 2007) al 31% actual, mentre que un de cada cinc llars més modestos ha patit un augment del seu deute l’11% al 13%. La mitjana de deute a totes les llars ha passat de 23.349 $ a $ 26.682 en només tres anys.

En el cas d’Espanya

A Espanya, cada vegada més famílies recorren al banc per poder fer front al pagament de les taxes universitàries, que aquest any han augmentat. A més, les llars també han hagut de fer front a l’increment de l’IVA en el material escolar, que ha passat del 4% al 21%.

L’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE) ha denunciat que després publicitats falsament atractives s’amaguen crèdits amb condicions gens favorables a l’estudiant pels seus elevats tipus d’interès.

El cost de la matrícula d’una carrera universitària costa, de mitjana, 1.300 euros. Amb un crèdit a quatre anys, els estudiants haurien de tornar de 1.680-2.890 euros segons els bancs, comptant amb l’euríbor actual a 0,719.

Els interessos són desproporcionats, tenint en compte que els tipus d’interès estan fixats pel Banc Central Europeu en el 0,75%, i els bancs obtenen crèdits d’aquesta mateixa institució únicament l’1% d’interès.

ADICAE alerta més sobre els períodes de carència que ofereixen com suposat avantatge nombroses entitats bancàries doncs, encara que l’estudiant no paga durant un temps les mensualitats, els interessos que haurà de pagar es calculen sobre l’import total del préstec, amb el que acaba pagant més al banc.

Per això sol·liciten que la legislació es flexibilitzi perquè ni estudiants ni consumidors segueixin pagant de més, especialment en un context de tipus d’interès tan baixos com l’actual. A més, l’associació denuncia que algunes entitats poden imposar finalment la contractació de productes vinculats, com targetes de crèdit, de manera que el cost final del préstec s’encareix encara més.

A més, exigeixen al Banc d’Espanya i al Ministeri d’Economia que posin fi a aquestes condicions abusives, i sol · licita als reguladors de les entitats financeres que iniciïn una campanya d’inspecció i control per eliminar les condicions abusives en aquest tipus de contractes.

%d bloggers like this: