Neix EDUTIC, el clúster empresarial per l’ús de les TIC a món de l’educació

EDUTIC serà l’espai de pensament estratègic, coordinació i acció per fer créixer el sector que conformen les empreses que desenvolupen la seva activitat al voltant de la utilització de les TIC en l’àmbit educatiu. Es presentarà en la propera edició de l’ITWorldEDU.

Les empreses AV&D, BARCANOVA, CLICKEDU, DIGITAL-TEXT/ELEVEN, E-SONDE, EDEBÉ, QUALITEASY, TEXT-LA GALERA, TICHING, UPCNET i VIRTUS 360, juntament amb el Centre de Tecnologies Ituarte de la Fundació Joan XXIII, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, han acordat la constitució d’un clúster d’empreses, amb la forma d’una associació, per impulsar el sector de les TIC a l’educació a Catalunya.

El clúster de l’educació i les TIC és un entorn que neix després del treball realitzat per aquestes entitats en els darrers mesos i es planteja com una agrupació de les empreses i les entitats que creen productes o ofereixen serveis de base tecnològica en els processos d’ensenyament i aprenentatge de les etapes no universitàries.

En diverses ocasions, tant les pròpies empreses com l’administració s’ha evidenciat la manca d’un espai de coordinació, acció i pensament estratègic per a fer créixer el sector i desenvolupar-lo de forma òptima. Així doncs els objectius generals del clúster se centren en reforçar la identitat d’aquest sector posant en valor les TIC com una eina de millora dels processos d’ensenyament/aprenentatge i enfortint la competitivitat del sector empresarial que presta serveis tecnològics a l’educació. Per assolir aquests objectius generals, es plantegen els objectius específics següents:

  • Aglutinar les empreses que tenen productes tecnològics per a  la innovació educativa.
  • Donar suport a les empreses que aconsegueixin allò que els és més difícil, arribar per elles soles.
  • Identificar aquelles actuacions més significatives i innovadores des del punt de vista educatiu.
  • Conèixer les empreses del sector, i impulsar la seva participació en actuacions i projectes conjunts del clúster (p.e: Innovació-Propostes R+D)
  • Identificar els reptes de futur, les opcions estratègiques i les condicions en les que el sector haurà d’operar.
  • Promoure la internacionalització de les empreses.

El clúster parteix d’iniciatives prèvies com el IT World Edu i Logosnet, impulsades per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu d’ajudar a desenvolupar i implementar unes línies d’acció per reforçar la competitivitat de les empreses que configuren la cadena de valor del sector.

L’objectiu del grup d’impuls és agrupi les més de 250 entitats, empreses amb diferents especialitats, associacions empresarials, agrupacions d’escoles, universitats i centres tecnològics que actualment formen el sector de les TIC aplicades a l’educació.

Font: idigital

%d bloggers like this: