Per primera vegada el nombre d’alumnes que no supera l’avaluació de sisè de primària és inferior al 20% i s’apropa a l’objectiu del 15%

  • Els resultats suposen un pas en la lluita contra el fracàs escolar
  • Per primera vegada el nombre d’alumnes que no supera l’avaluació de sisè de primària és inferior al 20% i s’apropa a l’objectiu del 15%
  •  Segons la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, “reduir la franja baixa és la millor manera d’avançar cap a la qualitat, l’equitat i la cohesió”
  • El proper curs es canviarà la metodologia de les proves i s’introduiran ítems per conèixer els nivells òptims
  • Una de les novetats d’enguany és que l’informe dels centres incorpora la comparativa amb altres centres de similar complexitat

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha presentat avui els resultats de la prova d’avaluació de sisè de primària. Els resultats mostren un descens del percentatge d’alumnat situat en la franja més baixa de les proves. En la roda de premsa de presentació dels resultats també hi han assistit la directora general d’Educació Infantil i Primària, Alba Espot, i el president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Mateo.

Sala de premsa de la Generalitat de Catalunya. 

Avaluació de les competències bàsiques de sisè de primaria 2012 (pdf)

D’aquesta manera, es dóna un pas important en la lluita contra el fracàs escolar en aconseguir  reduir el percentatge d’alumnat amb més baixos resultats. L’alumnat que no ha superat les proves millora respecte els altres anys –que era per sobre del 20%- i avança cap al 15% dels alumnes examinats.

En llengua catalana, s’ha passat d’un 22,6% d’alumnat situat l’any anterior a la franja baixa a un 15,8% en aquesta edició. En llengua castellana, el passat curs el percentatge va ser del 22,2% i enguany ha estat del 19%. I en competència matemàtica s’ha passat del 18,5% al 18,2%. Els resultats de la prova també demostren que hi ha hagut una millora en la franja més alta en llengua catalana i matemàtiques.

La consellera d’Ensenyament ha destacat que “reduir la franja baixa és la millor manera d’avançar cap a la qualitat, l’equitat i la cohesió. Hem adreçat molts esforços al Servei Escolar Personalitzat i a altres decisions per tal de no deixar ningú a la cuneta”. Rigau ha afegit que “inclusió no vol dir només alumnat amb necessitats educatives específiques, sinó el conjunt escolar. És un goig presentar i avançar cap al 15% d’alumnes en la franja baixa perquè és el que hi ha als països europeus”.

Segons Rigau, “nosaltres havíem parlat de no conformar-nos amb les competències bàsiques sinó assolir-ne les competències òptimes. Havíem de garantir que no excloem per la banda de baix, i un cop veiem que anem pel bon camí en reduir aquest col·lectiu hem d’estirar per dalt i créixer per la banda òptima”. Per això, l’any que ve es mesuraran els nivells òptims amb la introducció de nous ítems a la prova.

La prova d’avaluació de sisè de primària ha avaluat el grau d’assoliment de les competències en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques en acabar l’etapa obligatòria. Aquest curs, hi ha 71.759 nens i nenes matriculats a sisè de primària, dels quals un 6,1% no han entrat en l’explotació de resultats per necessitats educatives –alumnat nouvingut i alumnat amb necessitats educatives especials-. Un total de 2.138 centres –tots els que imparteixen ensenyaments de primària- van passar la prova el 7 i 8 de maig, centres públics, concertats i privats.

La mitjana de resultats de Catalunya és: llengua catalana amb un 79,6; llengua castellana amb un 76,6%; competència matemàtica amb un 80,3; i llengua anglesa amb un 74,3%.

La titular d’Ensenyament ha assegurat que “l’objectiu és la reducció del fracàs escolar. Hem millorat i avancem cap a la reducció. Es posa de manifest que malgrat les dificultats els centres responen i per això felicitem als ensenyants pel treball que estan fent en cada centre, per tal d’adequar el sistema als objectius marcats”.

Més informació pels centres

A partir del proper dilluns, els centres poden lliurar els informes de resultats de cada alumne per a les famílies. Aquest inclou informació sobre el nivell assolit per l’alumne en cada competència i el detall sobre el nivell en cadascuna de les habilitats.

Alhora, el centre obtindrà l’informe específic amb una novetat respecte les edicions anteriors. Fins ara l’informe del centre situava el nivell en cada competència i el nivell respecte la mitjana de Catalunya, ara també inclou el nivell respecte els centres d’una complexitat similar, és a dir, d’un nivell socioeconòmic semblant al del propi centre.

El proper curs, la prova d’avaluació inclourà un canvi de metodologia en el procés d’elaboració. D’una banda, s’incrementarà el nivell d’exigència i s’introduiran ítems per conèixer els nivells òptims, ja que passats 4 anys –des que es va implementar la prova- cal fer un pilotatge nou. A més, el Departament d’Ensenyament racionalitzarà el currículum de tal manera que caldrà la prova de sisè haurà de ser fidel a les demandes del currículum.

%d bloggers like this: