Per què l’augment de les classes particulars suposa un problema?

Autor “Faro” (http://www.e-faro.info).

Un estudi independent encarregat per la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea (CE) alerta sobre l’increment de les classes particulars a la Unió Europea dels 27 i l’enorme cost que anualment suposen per a les famílies, ja que es gasten bilions d’euros.

Segons aquest informe, tot i que no tots els països membres mostren el mateix nivell d’afectació sent els estudiants dels països Escandinaus els menys necessitats, l’augment de les tutories privades té profundes implicacions econòmiques, socials i educatives.

Encara que sempre ha existit aquesta pràctica és ara quan resulta més preocupant perquè, en primer lloc, és una prova clara de les deficiències del sistema educatiu existent i, en segon, perquè posa de manifest la manca d’equitat entre la població, ja que no totes les famílies poden permetre la despesa extra que suposen aquestes activitats paral · leles. Així mateix, les dades evidencien que els joves que més necessiten aquesta ajuda són justament els que menys poden accedir-hi, augmentant així els desequilibris socials.

Així mateix, l’economia submergida que el negoci de les classes particulars mou i l’intrusisme professional són altres dels inconvenients remarcats per la CE.

Les causes
En l’informe s’assenyalen diversos motius com a causants de l’augment de les classes particulars.

Un d’ells poden ser les retallades pressupostàries dutes a terme pels diferents governs en la partida d’educació que obliguen els mateixos centres a reduir part dels seus serveis de reforç acadèmic. Una altra raó l’atribueix als alts objectius que els estudiants han d’assolir per arribar a la seva meta.

Cas particular
Espanya no és una excepció a aquest fenomen. Segons l’estudi d’Educa-system D’economia submergida a nou jaciment d’ocupació, dels 7,7 milions de estudiants no universitaris existents a Espanya, un 22% recorre a classes particulars, és a dir, 1,7 milions. El mercat de les classes particulars mou a l’Estat uns 1.800 milions d’euros l’any en l’economia submergida.

Són moltes les connotacions que aquestes xifres suposen, ja que tenint en compte la conjuntura, de seguida ens ve al cap el sanejament de les finances i la regulació de la professió. Però el més important és com aquesta pràctica fa latent les deficiències del nostre sistema educatiu, evidenciant una situació real de desigualtat de la població en l’accés a una educació de qualitat.

Bibliografia The challenge of shadow education D’economia submergida a nou jaciment d’ocupació

TRADUCCIO DEL POST DE “Blog de Gestión Educativa“.

%d bloggers like this: