Les matemàtiques són una cosa meravellosa; si no, és culpa del professor.

A Luis Raluy el cognom el delata i ràpidament se’l relaciona amb el circ del mateix nom – del qual és copresident – i amb la seva faceta de pallasso. Però sota aquesta disfressa s’hi amaga una ment privilegiada per a l’especulació matemàtica, l’autor de tractats sobre nombres primers, la teoria de l’espai i el temps, o el secret dels miratges, i un apassionat dels llibres sobre matemàtiques amb una col·lecció de milers d’exemplars.

“Vaig començar a estudiar matemàtiques amb sis anys i encara continuo”, resumeix. Per ell les matemàtiques “són una cosa meravellosa” i si tenen mala fama i hi ha estudiants que les odien “és perquè el professor que les ensenya no les fa agradables”. Confessa que, curiosament, ell deu la seva passió per les matemàtiques a una professora gens experta: “Érem a l’escola, després de la Guerra Civil, i un nen li va demanar a la mestra com és que les nenes, que tenien la mateixa edat, ja havien après la regla de tres i feien problemes amb x i nosaltres no; la mestra va contestar que no ens feia falta, que era el mateix que dividir i multiplicar, però era perquè ella no sabia fer la regla de tres. Jo, pel meu compte, vaig llegir les pàgines del llibre on venia allò de la lletra x i vaig veure que no tenia res a veure amb multiplicar i dividir, que entrava en joc la proporció, i vaig devorar el llibre en dos dies”. Tant li van interessar aquells problemes que va parlar amb un cosí seu químic que li va deixar els llibres que ell havia fet servir en els seus estudis.

“Hi havia àlgebra,trigonometria… i vaig començar a estudiar per correspondència, escrivint-me amb el meu cosí;tardava una o dues setmanes a tenir la correcció dels problemes, però com que al circ no tenim mai pressa”, relata. També va fer cursos al Technical College a Anglaterra, a Itàlia, a la Universitat de Kampala (Uganda), en funció d’on es desplaçava el circ. “Quan he tingut algun dubte sobre problemes matemàtics he anat directament a la universitat més propera a preguntar, allà no miren si tens diploma”, comenta. Però Luis Raluy no s’ha conformat amb aprendre o llegir sobre matemàtiques. També ha mirat de donar resposta a alguns enigmes matemàtics. El 1996, per exemple, va proposar una solució a l’irresoluble problema de la trisecció de l’angle amb regla i compàs, i al seu darrer llibre intenta demostrar la fórmula que genera els nombres primers fins a l’infinit.

Algunes de les seves observacions són fruit de la seva vida coma nòmada del circ, com descobrir que els miratges no es generen pel sol o la calor, sinó que són “un fenomen òptic per la concentració de partícules que dóna la perspectiva i l’angle de visió”.El circ ha estat també un gran banc de proves dels seus coneixements matemàtics: “El que més he hagut d’utilitzar és la geometria, però també molts altres càlculs empírics per assegurar-nos que tot funcionaria”.

Perquè, recorda, les matemàtiques són presents a qualsevol faceta de la vida i resulten imprescindibles per resoldre els problemes quotidians, inclosos els del circ. I en dóna alguns exemples:

Cliqueu aquí per llegir l’article complert:

Poca broma amb les mates (pdf)“.

Publicat al suplement ES (estilos de vida) de LA VANGUARDIA del 2/6/2012

%d bloggers like this: