17 de maig, Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació.

Tema 2012:

“Les dones i les nenes en les TIC”

Les dones són el fonament de les nostres societats i els pilars que sustenten a totes les famílies i les comunitats. No obstant això, les desigualtats de gènere segueixen estant profundament arrelades. A les dones i les nenes se’ls nega accés a l’atenció bàsica de salut ia l’educació, així com a les mateixes oportunitats de treball que els homes. Aquestes queden al marge de l’adopció de decisions en les esferes econòmica, política i social, i sovint pateixen violències i discriminacions.

Aquesta situació és inacceptable i hem de resoldre-la recorrent a tots els mitjans disponibles.

La igualtat de gènere és un dret humà bàsic consagrat en la Carta de les Nacions Unides i una de les principals metes dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) de les Nacions Unides. Les TIC són eines que poden accelerar el progrés cap a l’assoliment d’aquests objectius, i aquesta és la raó per la qual el Consell de la UIT va proposar que aquest any centrem els nostres esforços en les dones i les nenes, utilitzant el poder de les TIC per proporcionar noves oportunitats digitals, posar terme a la discriminació i facultar a la meitat de la població mundial, de sexe femení, perquè ocupi el lloc que li correspon en un peu d’igualtat en el món. I aquests esforços amb les TIC han de començar no ja al bressol, sinó en l’atenció de salut prenatal, i arribar a les comunitats més remotes, garantint a cada mare, dona i nena el seu dret al naixement.

El tema d’aquest any del DMTSI, “Les dones i les nenes en les TIC” , apunta a garantir que aquesta meitat femenina vulnerable de la població mundial avanç cap a la igualtat.

Theme 2012: “Women and Girls in ICT”

El Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (DMTSI) aspira a contribuir a la sensibilització respecte de les possibilitats que la utilització d’Internet i altres tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden aportar a les societats i economies, i també a la reducció de la bretxa digital. El 17 maig es commemora l’aniversari de la signatura del primer Conveni Telegràfic Internacional i la creació de la Unió Internacional de Telecomunicacions.

Dia Mundial de les Telecomunicacions
Des de 1969 , el Dia Mundial de les Telecomunicacions se celebra el 17 de maig de cada any, data en què es commemora la fundació de la UIT i la signatura del primer Conveni Telegràfic Internacional a 1865. La commemoració d’aquest dia es va decidir en la Conferència de plenipotenciaris celebrada a Màlaga / Torremolinos el 1973.

Dia Mundial de la Societat de la Informació
En novembre de 2005, la Cimera Mundial sobre la Societat de la Informació va demanar a l’Assemblea General de les Nacions Unides que declarés el 17 de maig com el Dia Mundial de la Societat de la Informació per promoure la importància de les TIC i els diversos assumptes relacionats amb la Societat de la Informació plantejats a la CMSI. L’Assemblea General va adoptar el març de 2006 una Resolució (A/RES/60/252) per la qual es proclama el 17 de maig com a Dia Mundial de la Societat de la Informació tots els anys.

Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació
En novembre de 2006 , la Conferència de Plenipotenciaris de la UIT reunida a Antalya (Turquia) va decidir celebrar ambdós esdeveniments, Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, el 17 de maig. En la versió actualitzada de la Resolució 68 es convida als Estats Membres i Membres de Sector a celebrar anualment aquest dia organitzant els programes nacionals apropiats a fi de:

    •  estimular la reflexió i l’intercanvi d’idees sobre el tema elegit pel Consell
    •  realitzar debats sobre els diversos aspectes del tema amb tots els membres de la societat
    •  elaborar un informe que reculli les deliberacions nacionals sobre els diferents aspectes del tema, que es remetrà a la UIT i la resta dels estats membres i Membres dels Sectors

FONT: ITU (International Telecommunication Union).

%d bloggers like this: