“Hablando en plata” (Parlant clar)

El Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola recull la locució “en plata” amb el valor de “breument, sense circumloquis ni embuts”. El Diccionari d’ús de l’Espanyol de María Moliner, per la seva banda, conté l’expressió “hablando en plata” que defineix com “dir les coses sense pal·liatius, embuts ni embuts”, indicant que generalment s’usa en gerundi.

L’origen de l’expressió pot trobar-se als processos de purificació dels metalls, on s’elimina el sobrant fins a quedar la substància pura.També s’ha observat que en el passat algunes normes es gravaven en planxes de plata amb la redacció succinta que els és pròpia, podent portar causa l’expressió d’aquest costum.

Com bé observa María Moliner, fem servir generalment l’expressió en gerundi per introduir una frase en què s’expressa sense miraments alguna opinió, utilitzant sovint paraules malsonants o ofensives.Indiquem amb aquesta locució que ens anem a expressar amb tota cruesa, anomenant les coses pel seu nom o al pa, pa i al vi, vi, per utilitzar una construcció avui en cert desús.

En català la traducció de “hablando en plata” es “parlant clar” o “clar i català”.

En anglès, podem utilitzar per aconseguir aquest efecte introductori de frases més o menys descarnades l’expressió  to put it bluntly.  En aquest context,  blunt  té en anglès un valor similar a directe, franc o categòric pel que podem utilitzar la locució proposada amb el sentit que busquem.

Exemples pràctics:
  • Et segueix preocupant molt un paio que, parlant clar, t’ha enviat a la merda.  You’re still very Concerned for a Bloke who, to put it bluntly, has ditched you.
  • Parlant clar, la major part dels futbolistes professionals són uns descerebrats que s’envolten de putes i es poleixen els diners a la babalà.  To put in bluntly, most professional footballers are Braindead fools who hang around with whores and spend their money like water .

Text del post “ Hablando en plata “del bloc  working-language

Imatge de “Audi de Plata de Sultan Al Nahyan

%d bloggers like this: