De l’atur a l’institut

La crisi dispara el nombre d’alumnes que tornen a l’ensenyament reglat a formar-se per incrementar les possibilitats de tenir feina.

El nombre d’estudiants de secundària més grans de 45 anys s’ha doblat en tres anys.

Divendres es van fer públiques les dades de l’atur de l’abril, que per segon mes consecutiu ha experimentat un lleuger descens. Però, així i tot, les xifres són esborronadores (un 21% l’atur general, i un 45% el juvenil) i les previsions a mitjà termini, descoratjadores. Davant aquest panorama, cada cop hi ha més gent, de totes les edats, que ha decidit tornar a l’ensenyament reglat, ja sigui per treure’s el títol d’ESO, el de batxillerat o el de formació professional.

Les dades del Departament d’Ensenyament d’alumnes més grans de divuit anys matriculats en les diferents etapes i itineraris de l’educació secundària són molt aclaridores del fenomen. En tres anys –des del curs 2007-2008 fins al 2010-2011– el nombre d’estudiants majors d’edat ha passat de 90.370 a 104.592 (un increment del 15,8%).

En el cas dels alumnes més grans, però, l’augment encara és més accentuat, fins al punt que el nombre d’estudiants majors de 45 anys s’ha doblat i ha passat de 904 a 1.804 i el de compresos entre els 36 i els 45 anys ha augmentat un 66%. A mesura que el tram d’edat baixa, l’increment percentual no és tan elevat, però en nombres absoluts les xifres es disparen (vegeu gràfic).

Els experts en educació i en ocupació ja fa temps que adverteixen que per lluitar contra l’atur, especialment el juvenil, les administracions haurien de facilitar el retorn a l’ensenyament reglat d’aquells alumnes que en van sortir per raons diverses i que amb una formació escassa tenen molt poques possibilitats de trobar feina poc qualificada, sobretot des que va esclatar la bombolla immobiliària i va arrasar el sector de la construcció.

Els adults que es volen reincorporar a l’ensenyament tenen diverses opcions. Els qui volen obtenir el graduat d’ESO generalment ho fan a través d’un centre de formació d’adults que els permet treure’s el títol en dos anys i continuar els estudis, si ho volen, fent el batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà. Si ja tenen superada l’educació obligatòria i opten per cursar el batxillerat, generalment ho fan en instituts que ofereixen horari nocturn (de 5 de la tarda a 10 de la nit), el que els permet compaginar l’estudi amb les obligacions familiars. Els qui es decanten per la formació professional miren d’adaptar-se als horaris, no sempre de la seva conveniència, dels cicles que els interessen.

Uns i altres confien que l’esforç de readaptació a la vida escolar els obri les portes de la feina i que quan hagin acabat d’estudiar la crisi hagi escampat, ni que sigui una mica.

%d bloggers like this: