Twitter construeix les seves pròpies regles de cortesia i civisme.

No posar una fotografia en el compte denota certa deixadesa.
Les faltes d’ortografia i les abreviacions no estan ben vistes.

Un galant de fa mig segle que desembarqués a lesxarxes socials i comencés el seu tuit amb un “Distingit amic” i el acabés amb el clàssic afegitó de les cartes “s’acomiada molt afectuosament de vostè” hauria consumit ja 58 caràcters, gairebé el 40% dels 140 que permet la xarxa Twitter per als seus missatges. Significa això que els modals de respecte i urbanitat ja no són possibles? En tot cas, diferents, perquè ja comencen a aparèixer manuals d’urbanitat electrònica aplicables a diferents xarxes socials, també a Twitter.

LA VANGUARDIA traducció de l’article de JOSEP PLAYÀ.

La urbanitat a Twitter (pdf)

És cert que Twitter només té sis anys de vida, però els seus 140 milions d’usuaris (8,5 milions en la versió espanyola) i els seus 340 milions de tuits diaris permeten establir un determinat tipus de comportaments i a partir d’aquí elaborar certes regles de netiqueta, aquí anomenades tuiteretiquetas.

De fet, n’hi ha prou entrar en les xarxes per trobar “Els 10 manaments per al correcte ús de Twitter”, del periodista digital Vadim Lavrusic, redactat ja fa dos anys, o les “20 regles d’urbanitat a Twitter”, del publicitari Manuel Carlos Teba, per posar només dos exemples de propostes en aquest sentit. Però les primeres normes, i no són poques, les fixa el propi Centre d’Ajuda de Twitter a la web de la xarxa social. Aquestes que assenyalem a continuació són algunes de les més importants:

1. No suplantació de personalitat ni de marques. El nom de l’usuari no ha de suplantar a altres persones ni comptes amb noms d’empreses i/o logotips que portin a confusió.

2. Ni informació confidencial ni amenaces ni promoció d’activitats il·legals. La informació difosa no pot revelar dades privades d’altres persones (números de targetes de crèdit, domicilis, documents d’identitat …). Tampoc no podran divulgar amenaces, ni paraules violentes, ni es podran promocionar activitats il·legals o difondre pornografia.

3. No podran cometre abusos en els comptes i enviaments. La creació massiva de comptes podrà ser anul·lada (comptes inactius de més de sis mesos poden ser eliminades sense notificació). Tampoc es podran importar adreces per invitacions ni duplicar o vendre adreces.

4. No es pot enviar spam. Twitter arriba a definir el que considera trucs dels spammers, com seguir un gran nombre d’usuaris en poc temps.

En molts casos aquestes normes també són aplicables a les webs, blocs o Facebook, ja que es refereixen als límits de la llibertat d’expressió. Sense moure’ns d’aquest terreny més extern, es considera de mala educació interrompre una reunió per contestar un tuit a través del mòbil, o fer-ho quan s’està menjant amb una altra persona, a meitat d’una pel.lícula, concert o obra de teatre. Però hi ha altres regles que es refereixen estrictament a l’àmbit de Twitter i que gaudeixen ja d’un cert consens. Heus aquí algunes:

1. Cal un perfil professional. Es considera oportú col·locar una fotografia o caricatura. L’ou que surt per defecte a la pantalla s’hauria d’evitar, ja que indica deixadesa o inexperiència. Encara que és gairebé obligat posar el nom real i un mínim perfil professional, s’accepta el pseudònim quan es tracta d’un perfil satíric sense més, segons opina Patrícia Ventura (@Dialalluna), responsable de xarxes socials de La Vanguardia. No és desgavellat citar al perfil alguna afició o interès per temes que escapen als estrictament professionals. És positiu tenir un avatar personalitzat i enginyós, perquè es tracta de la teva imatge a la xarxa.

2. S’admet el tuteig però no els crits. Amb 140 caràcters no hi ha espai per a les galanterías. S’admet el tracte directe de tu, el practiquen fins i tot les grans corporacions, en lloc del vostè. Però, en canvi, es considera ofensiu fer tot el text en majúscules, és com parlar a crits. Només s’admet fer-ho per destacar alguna paraula.

3. Ni faltes d’ortografia ni abreviatures. A diferència dels SMS, a Twitter, i malgrat la limitació d’espai, no estan ben vistes les abreviacions, excepte algunes que estan molt generalitzades. Per contra, es considera oportú escurçar els enllaços. De la mateixa manera, no s’accepten les faltes d’ortografia. L’explicació podria trobar-se als estudis realitzats entre els usuaris en Estats Units, que indiquen que el 30% té titulació universitària (la mitjana del país és del 19%). Es tracta de persones amb un nivell d’estudis més elevat, per exemple, que els usuaris de Facebook. L’escriptor José Antonio Millán (@librosybitios), autor de Manual d’urbanitat i bones maneres a la xarxa, diferència entre l’SMS que es fa “a corre-cuita” i el tuit que “exigeix més repòs i un llenguatge més articulat per confeccionar els missatges”.

4. No és un lloc per xatejar. A diferència d’altres espais de la xarxa creats per xatejar, aquest no és el principal objectiu de Twitter. És habitual dir que al Facebook es tenen amics, mentre que a Twitter hi ha seguidors, amb els quals es comparteixen interessos comuns i informació. En general, no interessa saber si algú surt a menjar, excepte si és algú interessant que ens revela qui són els seus contertulis. Com tampoc importa molt que es lamenti de la pluja o del mal que està el trànsit. Per dir-ho a un amic hi ha altres sistemes de comunicació o el missatge directe (privat), “encara que de vegades hi ha gent que sembla ignorar-ho”, apunta Millán.

5. Control dels seguidors. Si bé al principi es considera lògic seguir a tots els teus seguidors (followxfollow), quan el seu nombre creix en excés ja no és indispensable, és més, no és recomanable tenir una llista molt llarga perquè difícilment es pot llegir i respondre a un nombre tan elevat.

6. Cal agrair les mencions i retuits. En principi es considera adequat donar les gràcies a tot aquell que ha retuiteado un missatge teu o t’ha citat. I es considera més lògic fer-ho de manera oberta que no en missatge directe. Però Millán opina que la millor forma d’agrair és retuitear o citar la font d’on prové una idea, ja que “donar les gràcies no deixa de ser una forma de ficar soroll en el sistema”.

7. No promoure a si mateix en excés. La comunitat pot cansar de veure que algú només publica tuits sobre els seus productes o serveis, encara que tot depèn del tipus de persona que sigui i de l’interès dels seus articles i entrades. Es dóna per descomptat que no s’han d’enviar tuits que no són propis sense dir-ho. En tot cas, si s’afegeix un comentari propi ha separar-se del retuit.

8. Twitter és interactuar. La xarxa és com la vida mateixa, diu Patrícia Ventura. El que només fa monòlegs, qual s’atribueix informacions sense citar la font, acaba desprestigiat. Un segueix a qui té alguna cosa per oferir. Un altre especialista en xarxes, el periodista Juan Varela, assenyala que entre les habilitats dels nous comunicadors està no només el saber què hem de comptar, sinó com volem explicar i a qui. Del que es tracta, diu, és de “socialitzar els continguts”.

%d bloggers like this: