Càlcul de la data de la Pasqua Florida i la d’altres festes mòbils del calendari.

El diumenge de Pasqua de resurrecció és el diumenge següent a la primera lluna plena de primavera (o sigui, que caigui a partir del 21 de març, inclòs), i a partir d’aquesta data, podrem determinar totes les altres festes mòbils del calendari.

Així doncs, a partir del Diumenge de Resurrecció es calculen les altres festes de la següent manera:

Dijous Llarder o Gras: 52 dies abans del Diumenge de Resurrecció.
Dilluns de Carnestoltes: 48 dies abans del Diumenge de Resurrecció.
Dimarts de Carnestoltes: 47 dies abans del Diumenge de Resurrecció.
Dimecres de Cendra: 46 dies abans del Diumenge de Resurrecció.
Diumenge primer de Quaresma: 42 dies abans del Diumenge de Resurrecció.
Diumenge de Rams: 7 dies abans del Diumenge de Resurrecció.
Dijous Sant: 3 dies abans del Diumenge de Resurrecció.
Divendres Sant: 2 dies abans del Diumenge de Resurrecció.
Dillums de Pasqua: 1 dia després del Diumenge de Resurrecció.
L’Ascensió: 39 dies després del Diumenge de Resurrecció.
Pascua de Pentecosta: 49 dies després del Diumenge de Resurrecció.
Dilluns de Pentecosta: 50 dies després del Diumenge de Resurrecció.
La Santíssima Trinitat: 56 dies després del Diumenge de Resurrecció.
Corpus Christi: 60 dies després del Diumenge de Resurrecció.
Divendres de Corpus: 61 dies després del Diumenge de Resurrecció.

Tant l’Ascensió com el Corpus coincidiran sempre en dijous, els més grans recordareu allò de:

“Tres jueves hay en el año

que relucen más que el sol,

Jueves Santo, Corpus Christi,

y el día de la Ascensión.”

Per calcular quin dia d’un any es la Pasqua Florida, podeu fer servir l’Algorisme de Gauss, però la meva recomanació es que accediu a una de les següents pàgines on hi ha una eina que posant l’any el diu directament en quina data cau:

Com calcular la data del dia de Pasqua?

Calcular la fecha del Domingo de Resurrección.

O, sent més pràctic, mirant directament a la següent taula: “Fiestas movibles catolicas del 2009 al 2042 (pdf)“.

Informació extreta de “El calendari. Càlcul de les festes mòbils eclesiàstiques“.

%d bloggers like this: