Els alumnes de 4 º d’ESO suspenen en matemàtiques i expressió escrita

LVG201203310221LC (pdf)

Són els resultats de les proves que es van realitzar el passat mes de febrer i en què van participar 59.423 estudiants.

LA VANGUARDIA – 31/3/2012 – Barcelona. (Efe).

Uns 11.500 alumnes de quart d’ESO no arriben les competències bàsiques en llengües i matemàtiques a Catalunya, segons unes proves que ha realitzat el Departament d’Ensenyament, que preveu introduir més hores de matemàtiques i impulsar un pla per millorar la expressió escrita.

La consellera del ram, Irene Rigau, ha detallat avui en roda de premsa a Barcelona els resultats d’aquestes proves, que es van realitzar el passat mes de febrer en tots els centres que imparteixen ESO a Catalunya i en què van participar 59.423 alumnes.

Segons els resultats de les proves, en llengua catalana el 15,9% dels alumnes té un nivell baix de coneixements i un 18,2% un nivell mitjà-baix, uns percentatges similars als obtinguts en llengua castellana: 14,1% (baix) i 17,1% (mitjà-baix).

La comprensió lectora en català és, però, millor (9,3% nivell baix) que en castellà (14,2%), una tendència que s’inverteix quan es demana als alumnes que realitzin exercicis d’expressió escrita, amb 22, 2% de nivell baix en català i 11,9% en llengua castellana.

Si se sumen el nivell baix i el mitjà-baix, els resultats en llengua catalana llancen que un 34,1% dels alumnes tenen un nivell baix, enfront del 31,1% en castellà, una situació que a penes varia si el jove va a un centre públic i privat, encara que sí ho fa quan s’analitza el nivell socioeconòmic de l’institut.

LVG201203310231LC (pdf)

Així, els nivells més baixos de competències es registren en llengua catalana (34,3%) en els centres situats en àrees amb un nivell socioeconòmic baix mentre en castellà el percentatge se situa en el 29,1% a la mateixa àrea.

Els resultats en matemàtiques i anglès van ser “preocupants”, segons el parer de la consellera, amb nivells baixos del 24% i del 23,7%, respectivament.

On més es falla és quan es demana als alumnes que realitzin exercicis sobre espai, forma i mesura (41% de nivell baix en les proves), de manera que la consellera ha indicat avui que “s’haurà de revisar quin pes té la geometria en la matèria de matemàtiques i amb quina metodologia s’ensenya “.

L’anglès continua sent l’assignatura pendent en els centres catalans, on un 23,7% dels alumnes de quart d’ESO obtenen un nivell baix que, però, es redueix al 11,4% en comprensió oral i a un 17,1% en comprensió lectora, però es disparen quan es demana que s’expressin per escrit (41,9% de nivell baix).

“No ens satisfà el diagnòstic – ha sentenciat la consellera en referir als resultats de la prova – i aspirem a reduir les franges de nivell baix perquè tothom pot millorar”, ha considerat.

Aquestes dades orientaran les prioritats que prepara la Direcció General d’Educació Secundària i Batxillerat, ha explicat la consellera, i que es concretaran el pròxim curs 2012-2013 amb un increment d’una hora més en segon i quart curs d’ESO de la matèria de matemàtiques.

A més, el pla d’impuls de la lectura del Govern es completarà amb un altre per a la millora de l’expressió escrita, una de les àrees en les que els alumnes que han participat en les proves han mostrat major dificultat en totes les llengües, català, castellà , anglès i, en menor mesura, en francès.

Els resultats obtinguts pels alumneses comunicaran a lesfamílies i també als centres, als que es facilitarà, a més, la seva situació en relació a altres instituts situats en el mateix entorn econòmic.

Aquestes informacions hauran de “orientar”, ha precisat la consellera, als centres escolars en la definició de les seves propostes de millora de cara a propers cursos.

%d bloggers like this: