Educació estudia fixar un nombre mínim d’alumnes per carrera.

El ministeri vol reduir una oferta de títols universitaris que veu excessiva.

EL PAIS – J. A. Aunión – Madrid 21 MAR 2012

El Ministeri d’Educació estudia establir un mínim d’alumnes que una universitat pugui oferir en una carrera. Aquesta idea va de la mà de la iniciativa que va anunciar al Senat el ministre José Ignacio Wert: es convocarà un comitè d’experts per dissenyar una reforma universitària que tindrà, entre altres tasques, “la racionalització” de l’oferta de títols. Wert va parlar d’un “estàndard d’eficiència mínima”: una grandària mitjana de grup de 55 alumnes, el 42% de les titulacions a les universitats públiques en el curs 2008-2009 no arribava a aquest mínim, ha afegit. Encara que està molt avançat el procés d’elecció d’experts, segons va dir ahir un portaveu del departament, encara no s’han nomenat, i per conèixer els detalls caldrà esperar a les seves propostes.

La Xunta de Galícia ja va aprovar el passat desembre el mínim d’alumnes per les seves carreres, entre 45 i 50. Si no ho compleixen aquí a dos cursos, tindran tres anys per captar més estudiants o hauran de presentar un pla de reestructuració. Catalunya ha anunciat una mesura similar. De moment, la Generalitat ha eliminat 160 màsters (dels 500 que tenia) amb menys de 20 alumnes, informa Ivanna Vallespín.

L’excés d’oferta universitària s’ha convertit en un debat recurrent els últims anys. La teoria diu que a partir dels anys noranta els campus públics van proliferar – de vegades per decisions polítiques que menyspreaven una bona planificació – i que tots ells han estat oferint un ventall massa gran de títols. Així, quan va començar a baixar l’alumnat al principi del segle XXI, moltes carreres van començar a quedar buides. La recepta, impulsada ja per l’anterior Govern del PSOE, era concentrar les carreres amb pocs alumnes només en alguns campus. No obstant això, l’oferta ha augmentat: en el curs 2008-2009, es van oferir 2.669 llicenciatures i diplomatures (les mateixes carreres moltes vegades repetides), i el 2011, 2.413 graus i 2.758 màsters oficials.

A Maria José Saura, responsable d’Universitats de CCOO, el preocupen els criteris per reduir les carreres. “Espero que no es faci amb els criteris que han multiplicat el nombre de titulacions repetides”, diu amb ironia. Es refereix a criteris polítics i territorials, en lloc de considerar les necessitats reals. Saura reclama que es tinguin en compte qüestions com la qualitat o altres necessitats, no només el nombre d’alumnes matriculats. A Galícia, les carreres que es considerin essencials o estratègiques no hauran de complir el mínim d’alumnat.

La presidenta dels rectors, Adelaida del Carrer, assegura que les dades del ministeri són antics. Amb el canvi de títols per adaptar europea (pla Bolonya, que requereix, a més, classes petites) la situació ha canviat molt i han augmentat un 10% els alumnes des 2008-2009, diu. “La majoria de carreres ja tenen un mínim de 50 matriculats nous”, assegura. Altres especialistes, però, creuen que la situació segueix com sempre.

De qualsevol manera, el professor d’Economia de la Universitat de Jaén Juan Hernández Armenteros dubte del marge del ministeri per imposar un mínim d’alumnes o racionalitzar l’oferta, atès que les competències les tenen les comunitats; hauria de posar-ho per llei. En tot cas, aplaudeix la iniciativa amb la qual es podrien estalviar uns 500 milions d’euros, assegura. Això sí, adverteix que seria a mitjà termini, doncs al principi suposaria una despesa en beques de mobilitat per als alumnes que es desplacessin a estudiar a altres llocs i en reubicar al professorat sobrant. Aquesta última ha estat una de les pegues a aquesta racionalització de carreres. I a Maria José Saura, de CCOO, el preocupa en gran manera: “Amb la reforma laboral actual poden passar moltes coses”, diu en referència a “possibles acomiadaments”.

%d bloggers like this: