El nombre de lectors en suport digital supera ja la meitat de la població espanyola

La majoria dels espanyols segueix llegint i ho fan habitualment a casa o en l’autobús. Les dones llegeixen més que els homes i les persones amb estudis universitaris també són més lectores que els que tenen estudis primaris o no en tenen. A l’hora de llegir, els espanyols prefereixen les novel·les. Els llibres electrònics es van obrint pas, sent utilitzat ja per la majoria dels espanyols.

EVA SERENO – REDACCIÓ APRENDEMAS – 2012.02.10

El 61,4% dels espanyols llegeix llibres de forma habitual, fet que suposa un increment del 1,1% en relació a l’any 2010, llegint una mitjana de 10,3 llibres en els últims dotze mesos. El creixement en el nombre de lectors és més gran si es té en compte als que llegeixen cada dia, col·lectiu on s’ha experimentat un creixement del 1,3%, representant el 28,6%, segons es recull en el Baròmetre d’hàbits de lectura i compra de llibres, que ha estat elaborat per la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE).

El nombre de lectors ha crescut en tots els trams d’edat, menys en els de 14 i 24 anys, en què s’ha experimentat una caiguda de 0,6 punts en relació a l’any 2010, si bé són els que més població lectora presenta, concentrant al 69,6%.

Per sexes, les dones llegeixen més que els homes: el 62,1% enfront del 53,4%, establint-se una diferència de 8,7 punts que, pràcticament, es manté en tots els trams d’edat amb l’excepció dels majors de 65 anys en què gairebé no hi ha diferències en aquesta ràtio.

Segons el baròmetre, els que més llegeixen són les persones amb estudis universitaris, que suposen el 82,1 %, així com els que tenen estudis secundaris, amb el 60,7%. En menor mesura llegeixen els que tenen estudis primaris, que són el 35%, encara que aquest col·lectiu està creixent lleugerament, augmentant en 2,6 punts en termes interanuals.

Atenent a l’ocupació, els estudiants i els ocupats són els que més temps dediquen a la lectura amb percentatges del 74,3% i del 61,5%, respectivament, tot i que s’ha produït un increment en les mestresses de casa – de 6,3 punts – i jubilats – 6 punts -, mentre a la població infantil baixa el nombre de lectors.

Per comunitats autònomes, Madrid és la que major índex de població lectora registra amb un 70,2%, situant-se dotze punts per sobre de la mitjana nacional, que és del 57,9%, encara que en relació a l’any anterior ha experimentat un lleuger decreixement. Després d’ella, se situen País Basc amb el 59,5%, Cantàbria amb el 59,3%, Aragó amb el 59%, la Rioja amb el 58,3% i Catalunya amb el 58,2%. En la banda oposada, es troben Castella-la Manxa, Andalusia, Extremadura, Múrcia i Astúries.

Entre els motius principals pels quals es llegeix es troben l’entreteniment, en el 85,6%, així com per millorar el nivell cultural, opció que assenyala el 10%. I, mentre es llegeix, habitualment s’està a la llar, encara que també es fa a l’autobús en el cas del 16,6% dels enquestats. Per contra, els qui no llegeixen al · leguen que ho fan per falta de temps.

Els espanyols, sobretot, llegeixen en castellà , sent aquesta llengua l’elegida pel 93%, si bé cal destacar que el 46,9% llegeix en dues o més llengües. Dins d’aquest col · lectiu de lectors, el 22,4% ho fa en anglès i el 18% en català o valencià. En altres llengües com el francès o gallec representen menys lectors no arribant al 6,5% en el cas de la llengua gal·la o del 4% a la gallega. I, pel que fa a les lectures que els espanyols llegeixen, les preferències estan bastant clares: el 77,1% opta per la novel·la i el 73,5% pel conte.

En el format dels llibres s’estan introduint alguns canvis, ja que el nombre de dels lectors en suport digital supera més de la meitat de la població espanyola amb un 52,7% , percentatge que ha crescut en l’últim any en 4,9 punts.

El suport més utilitzat és l’ordinador, que és emprat pel 52,7%, seguit del mòbil amb el 7,6% i els lectors digitals amb el 2,7%, percentatge que s’ha incrementat en 1,4 punts. Aquesta xifra contrasta amb el fet que el 3,9% dels enquestats va assegurar tenir un e-reader per l’ús recorren a les descàrregues gratuïtes a Internet en el 73,1%.

A l’hora de triar el format electrònic, els homes superen les dones: 59,9% enfront del 45%. Són els més joves els que més aposten pel llibre electrònic amb un 85,3%.

I si les descàrregues gratuïtes s’imposen en els llibres electrònics a la resta d’exemplars la enquesta reflecteix que el 57,3% dels lectors van comprar llibres, sent la mitjana de 9,6 llibres per persona, és a dir, un menys que el 2010.

Entre els llibres més comprats es troben la saga ‘Cançó de gel i foc’, de George RR Martin, seguit de ‘Si tu em dius veuen …’ d’Albert Espinosa i ‘El temps entre costures’, de Maria Dueñas.

Els espanyols van llegir una mitjana de 10,3 llibres el 2011

Via Scoop.itEscola i Educació 2.0

El 61’4% dels espanyols es declara lector de llibres en el Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres de 2011, publicat per laFederació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE), i la mitjana de llibres llegits s’incrementa fins als 10,3. D’aquest informe també destaca que el 6,8 per cent dels espanyols més grans de 14 anys va llegir l’any passat llibres electrònics, sobretot a través de l’ordinador, i el 73% d’aquest tipus de llibres es van baixar gratuïtament d’Internet.

Via www.acec-web.org

La FGEE fa el següent resum de l’informe:

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Progressiu increment de la lectura de llibres en suport digital.

La Federació de Gremis d’Editors d’Espanya acaba de publicar (gener del 2011) el Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres 2010. L’enquesta, realitzada a partir de 15.000 entrevistes telefòniques, evidencia els salts generacionals i el nivell d’estudis entre els lectors digitals i la progressiva adopció de la lectura de llibres en suport digital: de 4,7 % al maig (Baròmetre d’Hàbits de Lectura del maig del 2010) al 5,3% en el total anual.

Lectura digital

Aproximadament, la meitat de la població espanyola de 14 anys o més afirma llegir en format digital (47,8%). S’entén com a lector en suport digital, aquell que llegeix, almenys amb una freqüència trimestral, en un ordinador, un telèfon mòbil, una agenda electrònica o un lector electrònic (e-Reader). La lectura de llibres en aquest format arriba, però, només al 5,3% de la població. Els espanyols segueixen utilitzant majoritàriament el suport digital per a la lectura de diaris (30,7%) o per a la consulta de webs, blog, fòrums, etc. (37,6%).

A diferència de la lectura en el format paper, els homes (53,9%) superen en 12 punts a les dones en l’ocupació del format electrònic. Per trams d’edat, La diferència més acusada, 71 punts, es produeixen entre els joves de 14 a 24 anys (80,0%) i els majors de 65 anys (8,7%).

Les diferències entre els lectors digitals s’incrementen pel nivell d’estudis. El 74,6% dels que tenen estudis universitaris utilitzen les noves tecnologies, percentatge que baixa al 21,1% entre els que només compten amb estudis primaris. A més, els residents en municipis més grans presenten un percentatge de lectors digitals superior a la mitjana. Cal tenir en compte que les àrees rurals acumulen major nombre de població de la tercera edat i amb menor nivell d’estudis el que influeix notablement en aquesta variable. Pràcticament la totalitat dels lectors digitals llegeix a través de l’ordinador 46,5%), el 6,9% fa servir el mòbil o l’agenda electrònica. Només un 1,3% llegeix mitjançant un e-Reader.

Resum de l’informe

  • El 57% de la població d’Espanya major de 14 anys llegeix en el seu temps lliure, mentre que el 21,5% afirma llegir per motius de treball o estudis.
  • El percentatge de lectors freqüents en el seu temps lliure s’ha incrementat en dos punts respecte al 2009 fins situar-se en el 43,7% de la població. Des de l’any 2001 aquest percentatge ha crescut en 7,7 punts.
  • El perfil del lector segueix sent el d’una dona, amb estudis universitaris, jove i urbana que prefereix la novel·la, llegeix en castellà i ho fa per entreteniment.
  • Set comunitats autònomes (Madrid, País Basc, la Rioja, Cantàbria, Catalunya, Aragó i Navarra) superen la mitjana de lectors de llibres (57,0%).
  • El 100% de la població d’entre 10 i 13 anys llegeixen llibres almenys una vegada al trimestre.
  • El 40,7% dels entrevistats 61,1% dels lectors van comprar llibres no de text i es van decantar per la novel·la històrica o d’aventures i acció.
  • Millora lleugerament l’assistència a les biblioteques de la població major de 14 anys, situant-se en el 29,1%.

Publicat a Beat, Observatori de l’edició digital, que és un blog/web (www.beat.cat) sobre les tecnologies de la informació i la comunicació en el món de l’edició. És una proposta deIolanda Bethencourt i Josep Maria Vinyes. Us animem a participar-hi i a col·laborar-hi amb els vostres comentaris, suggeriments i articles (beat@beat.cat).

%d bloggers like this: