Trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat – Publicacions i recursos web.


http://www.tdahcatalunya.org

Recull de publicacions, articles, institucions i recursos web que tracten del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA/H), i dels trastorns associats que es poden esdevenir, com els vinculats amb la conducta d’infants i adolescents. El contingut d’aquest dossier està destinat a pares, mares i professionals que treballen amb infants i adolescents que pateixen un trastorn d’aquest tipus. Totes les publicacions que s’hi recomanen es poden consultar als centres DIXIT.

Monografies

Brown, Thomas E. Trastorno por déficit de atención: una mente desenfocada en niños y adultos. Barcelona: Masson, 2006. XXII, 361 p.
Obra que descriu exhaustivament el Trastorn per Dèficit d’Atenció (TDA) i el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) amb l’objectiu d’assegurar un bon diagnòstic del TDA/H així com un tractament efectiu del mateix en pacients de qualsevol grup d’edat.

García-Valiño, Ignacio. Educar a la pantera: comprender y corregir la conducta antisocial de los más jovenes. Barcelona: Debate, 2010. 344 p. Llibre que planteja problemàtica actual referent a la conducta antisocial d’alguns infants i adolescents que pot derivar en fracàs escolar, afiliació a bandes juvenils o en consum de drogues. Intenta respondre a possibles preguntes que es plantegen pares, mares i educadors/es quan s’han trobat amb aquestes situacions.

Guia de actuación en la escuela ante alumno con TDAH. Murcia: FEAADAH, 2010. 33 p.
Monografia que pretén ser d’ajuda per al professorat que treballa amb alumnes que tenen TDAH. Inclou una sèrie d’exercicis per treballar amb l’alumnat de primària i secundària.
Versió en línia (PDF)

Guía de práctica clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes. Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010. 251 p.
Guia mitjançant la qual es dóna a la població i als professionals sanitaris i de l’educació, un instrument útil que proporcioni respostes a les qüestions bàsiques del trastorn, especialment les relaciones amb l’avaluació diagnòstica i els diferents tipus de tractament del TDAH en infants i adolescents.
Versió en línia (PDF)

Green, Christopher; Chee, Kit. El niño muy movido o despistado: entender el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Barcelona: Médici, 2005. X, 369 p.
Guia per ajudar a identificar el TDAH en els fills/es i millorar el comportament i els hàbits d’aquests infants a casa i al col·legi. Conté també informació sobre els medicaments i les teràpies alternatives existents, així com consells per ajudar a tractar l’estrès que produeix el TDAH a pares, mares i germans.

Harwood, Valerie. El diagnóstico de los niños y adolescentes “problemáticos”: una crítica a los discursos sobre los trastornos de la conducta. Madrid: Morata, 2009. 207 p.
Llibre que adopta una perspectiva crítica sobre la manera com s’acostuma a establir el diagnòstic del infants i adolescents problemàtics als quals se’ls diagnostica una sèrie de desordres psiquiàtrics, com trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), trastorns de conducta, trastorns negativistes desafiants, etc.

Intervención psicoeducativa con familias: programa para mejorar la salud de los hijos. Madrid: CCS, 2009. 412 p.
Publicació que integra un conjunt de tècniques per ajudar a diferents tipus de famílies amb fills que tenen algun tipus de dificultat com el dèficit d’atenció, la hiperactivitat, el fracàs escolar o l’esquizofrènia.

Moya Ollé, Josep. La intervenció professional en joves amb trastorns mentals: pautes d’orientació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2004. 194 p.
Manual que recull i explica les patologies principals que es produeixen en l’àmbit de la salut mental durant l’adolescència i la joventut. També exposa els elements bàsics a tenir en compte pels professionals en el moment de tractar amb joves que tenen algun trastorn.

Moya Ollé, Josep; Anguera Argilaga, M. Teresa. Problemes de comportament en infants i adolescents a Catalunya: trastorn per dèficit d’atenció i trastorn de conducta, necessitats educatives que generen. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació, 2008. 30 p.
Estudi que pretén conèixer la situació actual de les problemàtiques generades pels comportaments distorsionadors d’infants i adolescents a l’escola i la família.
Versió en línia (PDF)

Nemiroff, Marc A; Annunziata, Jane. Me van a ayudar: el TDA explicado a los niños. Madrid: Ediciones TEA, 2007. 65 p.
Llibre amb il·lustracions atractives i pedagògiques destinat a nens i nenes amb TDA. És útil per als i les terapeutes, pares i mares d’infants que van a teràpia per facilitar que aquests comprenguin i acceptin la situació i percebin la intervenció com una ajuda per a resoldre els seus problemes.

Pautas orientativas para el niño con TDAH, y padres. Madrid: Servicio de Neurología Pediàtrica del Hospital Universitario La Paz. Madrid, 2009. 8 p.
Guia que conté recursos i recomanacions per millorar l’atenció dels infants amb TDAH. Disposa d’un apartat pensat per treballar directament amb els infants i un altre que dóna pautes a seguir per als pares i mares d’aquests infants.
Versió en línia (PDF)

Pincho se va de vacaciones. [s.l.]: [s.n], 2011. 10 p.
Conte emmarcat dins d’un projecte que engloba diferents publicacions en què els nens i nenes amb TDAH es poden identificar amb el protagonista i personatge del conte.
Versió en línia (PDF)

Puig i Rovira, Conxita; Balés, Cristina. Estrategias para entender y ayudar a niños con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA/H). Barcelona: CEAC, 2003. 118 p.
Llibre que presenta una sèrie de recursos per tal que professors/es i educadors/es puguin comprendre millors als nens i nenes amb TDA/H i ajudar-los durant el seu aprenentatge. També ofereix pautes per establir diferents tipus de tractament adequats a cada alumne.

Revistes

ADANA News: revista para los amigos de ADANA
Publicació de la Fundació ADANA, creada l’any 1997, que conté informació i recursos sobre el TDAH i notícies relacionades amb la pròpia.
Versió en líniaPedagogia Magna
Revista digital de publicació quinzenal que neix amb l’objectiu d’ajudar a la comunitat educativa oferint articles vinculats a l’educació, pedagogia, noves tecnologies educatives, projectes pedagògics, etc.
Versió en líniaPsicothema
Revista d’accés obert editada conjuntament per la Facultat de Psicologia de la Universitat d’Oviedo i el Col·legi Oficial de Psicòlegs del Principat d’Astúries, i que conté articles de qualsevol àmbit de la psicologia.
Versió en líniaRevista de psicopatología y salud mental del niño y del adolescente
Publicació semestral que té com objectiu aprofundir en el coneixement teòric, la investigació, la práctica clínica i l’atenció psiquiàtrica, en salut mental de la infància i l’adolescència.

Articles

Alegret, Joana. “Què ens passa quan sentim a parlar del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat?”. A: Guix d’infantil, 2011, núm. 61, p. 6.
Versió en línia (PDF)Cantero Sánchez, Cristina. “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad”. A: Pedagogía Magna, 2011, núm. 11, p. 66-71.
Versió en línia (PDF)“Características neuropsicológicas de niños preescolares con trastorno por déficit de atención con hiperactividad”. A: Revista CES Psicología, 2011, vol. 4, núm. 1, p. 16.
Versió en línia (PDF)Cobo Antúnez, Beatriz. “¿Cómo ayudar al niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad?” A: Pedagogía Magna, 2011, núm. 11, p. 48-55.
Versió en línia (PDF)Crespo Allende, Nina María; García, Georgina; Montenegro, Carlos. “La incidencia del déficit atencional en el desarrollo de algunas habilidades cognitivas y metalingüísticas”. A: Sintagma: revista de lingüística, 2009, vol. 21, p. 5-20.
Versió en línia (PDF)

“Déficit de atención e hiperactividad en adultos con adicción a sustancias: ¿TDAH o síndrome secundario al abuso de sustancias?”. A: Revista española de drogodependencias, 2009, Vol. 34, nº 2; p. 32-45.

López-Villalobos, José Antonio; Serrano Pintado, Isabel; Delgado Sánchez-Mateos, Juan. “Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: comorbilidad con trastornos depresivos y de ansiedad”. A: Psicothema, 2004, vol. 16, núm. 3, p. 402-407.
Versió en línia (PDF)

Molla Olle, Josep. “El diagnòstic dels trastorns psíquics en la infància”. A: Revista de l’ACAP, 2010, nº 31; p. 9-27.

Ochoa Mangado, Enriqueta. “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en adolescentes consumidores de sustancias”. A: Proyecto Hombre: revista de la Asociación Proyecto Hombre, 2011, núm. 75, p. 1-4.
Versió en línia (PDF)

“El trastorno por déficit de atención con hiperactividad desde una perspectiva actual: orientaciones a padres y profesores”. A: Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología, 2003, vol. 56, núm. 1, p. 5-19.
Versió en línia (PDF)

“Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)”. A: Revista de psicopatología y salud mental del niño y del adolescente, 2007, Monográfico 2; p. 9-65.

“Trastornos de conducta en niños y adolescentes: abordaje clínico, social, escolar y propuestas de mejora”. A: Revista de psicopatología y salud mental del niño y del adolescente, 2011, núm. 17, p. 93-99.

Institucions

 • ADHD Europe 
  Associació europea que pretén facilitar a organitzacions nacional i regionals d’Europa l’execució de projectes i procediments per millorar la vida de les persones amb TDAH, així com promoure la difusió d’informació i suport als que viuen o estan en contacte amb persones que tenen aquest trastorn.
 • FEAADAH: Federació Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad 
  Entitat creada el 2002 dedicada a promoure la investigació del TDAH i a col·laborar en àrees educatives d’atenció social i científiques, i amb centres dedicats a l’estudi i atenció d’aquesta alteració psíquica.
 • TDAH Catalunya 
  Associació catalana d’afectats pel trastorn de dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH) i trastorns associats.

Recursos web

 • Accesibilidad RehaSoft: TDAH 
  Empresa que desenvolupa productes per millorar la lectura, l’escriptura, l’aprenentatge i la comunicació d’aquelles persones que pateixen algun tipus de trastorn com pot ser la dislèxia, el trastorn de lectura-escriptura o TDAH.
 • Centro Nacional de Recursos para el TDA/H: un programa de CHADD 
  Repositori nacional dels Estats Units que conté informació científica sobre tots els aspectes del Trastorn pel Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (diagnòstics, escales de classificació, tractaments, medicaments, etc.).
 • Guía europea del TDAH 
  Material desenvolupat pel Grup de Treball Europeu de Sensibilització sobre el TDAH per a pares, mares i professionals en l’àmbit de l’educació on s’ofereixen diferents consells pràctics que permetin ajudar a l’educació i aprenentatge dels infants amb TDAH.
 • TDAH 
  Pàgina dirigida principalment al professional sanitari que treballa amb el diagnòstic i el tractament dels nens i nenes amb TDAH. També conté informació per a aquells pares i mares, per als propis adolescents amb TDAH i per al professorat que té algun alumne amb un trastorn d’aquest tipus.
 • TDAH 
  Pàgina que conté tot d’informació relacionada amb el TDAH: notícies, publicacions, associacions, vídeos, enllaços a webs, estadístiques, experiències de familiars, etc.
 • TDAH Professors particulars: ensenyem a estudiar 
  Empresa especialitzada en classes particulars a domicili a nens i joves amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense hiperactivitat (TDA-H).
 • Tenemos TDAH 
  Pàgina desenvolupada per un conjunt de pares, mares, educadors, afectats, etc. que ofereixen informació d’interès sobre el tema i duen a terme una campanya per tal que el TDAH sigui acceptat per la societat.
 • Trastornohiperactividad.com 
  Web especialitzada en el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat que conté informació, tests autodiagnòstics, enllaços a associacions, jocs, vídeos i contes relacionats amb el tema. També disposa d’accés a una àrea professional.

 

Una resposta to “Trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat – Publicacions i recursos web.”

 1. Trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat – Publicacions i recursos web. | Aula TAC | Scoop.it Says:

  […] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; } ampaipse.wordpress.com – Today, 2:42 […]


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: