L’ENIGMA DE L’ORDINADOR

Molta gent creu que la informàtica va començar amb els ordinadors personals, apareguts a la dècada de 1960. Però la veritat és que es pot anar molt més enrere, gairebé fins el cinquè mil·lenni abans de Crist, per a establir-ne l’origen. Va ser en aquella època quan les primeres civilitzacions humanes van desenvolupar tot un seguit d’eines per a facilitar-los la realització de càlculs senzills, com ara comptar ramats i mesurar extensions de terreny. Amb l’avanç de la ciència i la tecnologia, aquestes eines també es van anar perfeccionant: va aparèixer l’àbac, després l’astrolabi, les varetes de Napier, les calculadores, les tabuladores, els ordinadors centrals, el PC i, finalment, els nombrosos aparells que fem servir en el nostre dia a dia que porten xip incorporat.
..
Aquest repàs de la història de la computació és el que es pot descobrir a l’exposició L’enigma de l’ordinador, que s’ha obert aquesta setmana al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNATEC) de Terrassa (Vallès Occidental). En més de mil cinc-cents metres quadrats, s’hi repassa la història de l’ordinador, des de la gènesi fins a l’eclosió tecnològica actual, a través d’un recorregut visual amb una mostra de gairebé cent cinquanta instruments matemàtics i aparells electrònics, els més emblemàtics d’una col·lecció de més de quatre-cents ordinadors i dos-cents microprocessadors que s’allotja al mNATEC, que la converteixen en una de les més importants d’Europa.
.
Audiovisual introductori a l’exposició ‘L’enigma de l’ordinador’ (museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Rambla d’Ègara 270, Terrassa), a partir del 25 de gener). El vídeo repassa de manera molt ràpida les grans fites de la humanitat que ens porten avui en dia a parlar de societat de la informació:
Els orígens de l’ordinador es troben al voltant del V mil•leni a.C., quan les primeres civilitzacions humanes van desenvolupar eines que els facilitessin la realització de càlculs senzills, com comptar ramat o mesurar extensions de terra. A mida que avançà la ciència i la tecnologia, aquestes eines es van anar perfeccionant: va aparèixer l’àbac, després l’astrolabi, les varetes de Napier, les calculadores, les tabuladores, els mainframes, el PC, i així successivament fins arribar als nostres dies, en què hi ha xips arreu i les tecnologies de la informació evolucionen de manera frenètica.
1010101010

NOU ÀMBITS

L’exposició, comissariada per Joan Munt, Joan Tubau i Jordi Vallès, s’ha dividit en nou àmbits: xifres i càlculs; el càlcul mecànic; les tabuladores: el gran problema del cens; la guerra; l’ordinador s’obre al món; connecta amb la ciència; la gran revolució s’integra a l’empresa; l’ordinador personal, i present i futur. En podeu trobar més detalls al dossier de premsa de l’exposició. Entre els aparells exposats hi ha autèntiques joies del museu com l’IBM 360, un BULL, facturadores, calculadores, algunes creacions catalanes i dues grans col·leccions de PC i Apple.
.

ENIGMA

Un dels aparells exposats al mNATEC de Terrassa és l’Enigma, una màquina utilitzada a la primera meitat del segle XX per a encriptar i desencriptar missatges. Més exactament, Enigma era una família de màquines electromecàniques de rotor, que es van fer servir des de la primeria dels anys 1920 en transaccions comercials, industrials i també militars. De fet, la versió més famosa és la de ‘exèrcit alemany abans i durant la Segona Guerra Mundial. Malgrat que el règim nazi creia que era inviolable, els aliats van saber trencar-ne la clau i van desxifrar els missatges. L’Enigma (explicació) també es va fer servir durant la guerra de 1936-1939.
.

SUPERORDINADORS

No gaire lluny de Terrassa, a la zona universitària de Barcelona, hi ha el Centre de Supercomputació de Barcelona, on s’allotja una de les màquines amb més potència de càlcul del planeta. L’anomenat MareNostrum, instal·lat en una antiga capella de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des de 2005, és actualment el 299è ordinador més potent del món, segons la darrera actualització de la llista de cinc-cents superordinadors mundials (mapa).
.
%d bloggers like this: