20 DE NOVEMBRE, DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS

Declaració Universal dels Drets de l’Infant (resumida i en llenguatge senzill)

1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.

2. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.

3. Dret a un nom i a una nacionalitat.

4. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.

5. Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuits.

6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat.

7. Dret a l’educació gratuita. Dret a divertir-se i a jugar.

8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill.

9. Dret a protecció contra l’abandonament i l’explotació en el treball.

10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia entre tothom.

Drets dels Infants

Convenció dels drets dels infants (pdf)

Adoptada per L’assemblea General de les Nacions Unides, per resolució 1.386 (XVI), de 20 de novembre de 1959.

PREÀMBUL

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

%d bloggers like this: