La nova formació professional permetrà deixar l’ESO als 14 anys

LA LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR – CANVIS EN EL SISTEMA EDUCATIU

La mesura dispararà la xifra d’estudiants que abandonen el tronc comú de la secundària

Els alumnes seguiran un curs professionalitzador de dos anys que donarà accés als cicles mitjan

EL PERIODICO – 14/11/2011 – JORDI CASABELLA – Barcelona 

L’escola comprensiva, el model que aposta per una fórmula que consisteix que tot l’alumnat faci el mateix durant el mateix temps, es troba en hores baixes. A partir del curs 2012-2013, els alumnes amb més dificultats per tirar endavant podran deixar l’ESO amb 14 anys, si durant l’any natural compleixen els 15, i accedir als nous Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) ideats per als que no aconsegueixen obtenir el graduat de secundària.

Ara s’han d’esperar als 16, o estar a punt de complir-los, per abandonar el tronc comú  de l’ensenyament obligatori. La mesura dispararà la demanda d’aquesta opció, CANVIS  EN EL SISTEMA EDUCATIU a què avui s’acullen més de 7.500 estudiants a Catalunya, segons el professorat del sector.

Els PQPI constitueixen la sortida natural dels alumnes que, després de repetir el primer o el segon curs de l’ESO, reincideixen a tercer o quart. Es tracta d’un curs, actualment d’un any acadèmic de durada, que proporciona un bagatge professional mínim però especialitzat a aquells que no aconsegueixen el títol que acredita que s’han completat els estudis bàsics.

A partir del curs vinent, i si el nou Govern que surti de les urnes el pròxim 20-N no disposa el contrari, les comunitats autònomes s’hauran d’acomodar a les disposicions que, en matèria educativa, es van incloure en la llei d’economia sostenible aprovada al juny. Els canvis no són pocs. A més de la possibilitat de desertar de l’ESO més aviat que ara, els PQPI guanyen en textura i passaran a ser de dos cursos. Aquells que superin els mòduls professionalitzadors i aquells que proporcionen uns coneixements generals bàsics – no els específics, destinats a aquells que volen aconseguir el graduat de l’ESO a posteriori a través d’aquesta via– podran accedir directament als cicles formatius  professionals de grau mitjà (CFGM), el primer esglaó de l’educació postobligatòria, sense la necessitat d’haver de passar cap prova.

La reforma aixeca les suspicàcies d’aquells que consideren que darrere de les facilitats atorgades als que segueixin els PQPI perquè promocionin i ingressin als CFGM hi ha la necessitat de millorar les estadístiques de joves amb estudis postobligatoris, que tenen un diferencial amb la UE que ronda els 20 punts percentuals. Mentre que més del 80% de la població europea d’entre 20 i 24 anys compta amb estudis més enllà dels obligatoris, a Catalunya aquest percentatge ronda el 70%, encara que està per sobre de l’índex espanyol, que se situa en el 65% .

APLICAR LA NORMA

La posada en pràctica de la llei no serà fàcil. La responsable de l’àrea de Formació Professional de la Federació d’Ensenyament de CCOO, Montserrat Milán, considera que «es tracta del millor programa educatiu durant anys adreçat als joves amb dificultats d’aprenentatge». El que passa, no obstant, és que «el professorat veurà ara que té un recurs a mà per als que van endarrerits», fet que li permet pronosticar que «hi haurà pressió» per desplaçar una part de l’alumnat cap als PQPI.

El problema consisteix en el fet que la proposta arriba en el pitjor moment, quan les possibilitats de disposar de més dotacions de professorat per poder atendre’ls són, aparentment, nul·les. Ensenyament, que ha d’adaptar la seva normativa a les noves disposicions, prefereix per ara guardar silenci.

La nova formació professional permetrà deixar l’ESO als 14 anys (pdf)

A %d bloguers els agrada això: