Taller de Realitat Augmentada

Què és la Realitat Augmentada?
Per què és important?
Tipus de Realitat Augmentada
Dispositius necessaris
Realitat Augmentada i Educació

La realitat augmentada (AR). La realitat augmentada és el terme per a definir una visió directa o indirecta d’un entorn físic en el món real, els elements del qual es combinen amb elements virtuals per a la creació d’una realitat mixta a temps real.

Consisteix en un conjunt de dispositius que afegeixen informació virtual a la informació física ja existent. Aquesta és la principal diferència amb la realitat virtual ja que no substituïx la realitat física, sinó que sobreimprimeix les dades informàtiques al món real.

Amb l’ajuda de la tecnologia (per exemple, afegint la visió per ordinador del reconeixement d’objectes) la informació sobre el món real al voltant de l’usuari es converteix en interactiva i digital. La informació artificial sobre el medi ambient i els objectes poden ser emmagatzemada i recuperada com una capa d’informació en la part superior de la visió del món real.

La realitat augmentada d’investigació explora l’aplicació d’imatges generades per ordinador en temps real a seqüències de vídeo com una forma d’ampliar el món real. La investigació inclou l’ús de pantalles col·locades en el cap, un display virtual col·locat en la retina per a millorar la visualització, i la construcció d’ambients controlats a partir de sensors.

%d bloggers like this: