El quocient intel·lectual pot augmentar en 20 punts en l’adolescència

El quocient intel·lectual no roman invariable, sinó que pot canviar, sobretot, en l’adolescència. Un estudi anglès posa de manifest que el QI pot augmentar en una mitjana de 20 punts, encara que també pot disminuir. Un motiu pel qual apel·len a la cautela per determinar en els nens la seva capacitat acadèmica davant aquestes possibles variacions. Ara, el repte és saber si també el QI pot variar en l’edat adulta.

EVA SERENO – REDACCIÓ APRENDEMAS – 2011.10.25

El quocient intel·lectual pot canviar en l’adolescència i ni més ni menys que en uns 20 punts , segons es recull en una investigació realitzada pel Wellcome Trust Centre for Neuroimaging at University College London. Els investigadors van analitzar a 33 nens de entre 12 i 16 anys d’edat que van ser avaluats per primera vegada l’any 2004 i, posteriorment, el 2008 en complir els 18 anys d’edat.

La investigació va posar de manifest que alguns d’aquests nens van millorar les seves puntuacions de quocient intel·lectual en 20 punts durant un període de quatre anys, el que podria portar a que un nen amb un QI de 100 pugui arribar a un quocient intel·lectual de 120 al’adolescència. Ara, bé, el canvi també pot ser cap avall, disminuint el QI en 20 punts de mitjana , ja que l’estudi constata que les variacions depenen de cada persona.

De fet, es va comprovar que alguns joves brillants acadèmicament incrementar el seu QI en una mitjana de 20 punts o bé el van disminuir, mentre que altres adolescents amb menor quocient intel·lectual van veure minvar el seu QI també en una mitjana de 20 punts o incrementar-lo.

Uns resultats que tiren per terra teories anteriors que el quocient intel·lectual es manté més o menys estàtic durant tota la vida i pels quals s’apel·la a la cautela a l’hora d’avaluar la capacitat acadèmica dels nens. Segons Cathy Price, professora del Wellcome Trust Centre for Neuroimaging at University College London i directora del projecte, es tendeix habitualment a avaluar els nens i determinar el seu curs d’educació relativament aviat en la vida, tot i que la investigació evidència que la seva intel·ligència està en vies de desenvolupament. Un motiu pel qual va assegurar que cal anar amb compte en la utilització de l’examen +11 per a l’entrada a l’escola i predir la capacitat acadèmica de l’alumne.

La investigació, les conclusions s’han publicat a la revista Nature , apunta que aquests canvis en el QI poden ser pel diferent desenvolupament dels adolescents, o molt aviat o molt tard, encara que és també probable que l’educació tingui un paper fonamental en el canvi del quocient intel·lectual.

L’equip d’investigadors, que va analitzar els cervells dels nens mitjançant ressonància magnètica i van realitzar proves d’intel·ligència verbals i no verbals, van trobar a més que els cervells havien experimentat canvis estructurals significatius en la densitat dels nervis o en les cèl·lules en algunes parts del cervell, que no afectaven a la concentració, estat d’ànim o motivació.

L’estudi també va reflectir que l’augment del quocient intel·lectual passa al mateix temps que creix la densitat d’una part de l’escorça motora esquerra – àrea que s’activa durant la parla-, mentre que el desenvolupament del quocient intel·lectual no verbal està relacionat amb el augment de la densitat del cerebel anterior, que s’associa amb els moviments de la mà.

L’objectiu ara dels investigadors és conèixer les causes que generen aquests canvis i si les modificacions en el QI només es produeixen durant l’adolescència o també poden tenir lloc en l’etapa adulta.

%d bloggers like this: