Ensenyament modifica les Ordres d’avaluació d’ESO i primer de batxillerat per incloure els exàmens de setembre.

  • S’estableixen les proves extraordinàries d’ESO i primer de batxillerat per als primers dies de setembre
  • L’objectiu és oferir a l’alumnat més temps per a poder recuperar millor les matèries pendents i alhora valorar i promoure l’esforç personal 
  • “Volem que l’alumne prengui consciència del seu aprenentatge i faci un esforç perquè pugui entrar al següent curs sense matèries suspeses”, afirma la directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Teresa Pijoan

Autor “Faro” (http://www.e-faro.info).

El Departament d’Ensenyament presentarà dos Projectes d’Ordre de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, que estableix el procediment del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat. Les ordres determinen la inclusió de les proves extraordinàries a principis del mes de setembre, que fins ara es realitzaven a finals del mes de juny.

La recuperació de les matèries pendents s’han traslladat al setembre en considerar que fent-les a finals de juny el temps era insuficient per tal que els alumnes es poguessin preparar els exàmens amb garanties, ja que entre el final de curs i les proves quedaven tot just 8 dies.

Aquest canvi normatiu ha de permetre l’alumnat que hagi de realitzar les proves disposar de més temps de preparació. L’objectiu del Departament d’Ensenyament és oferir l’alumnat una segona oportunitat per a superar les matèries pendents amb garanties i promoure l’esforç i el treball personal.

Segons la directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Teresa Pijoan, “volem que l’alumne prengui consciència del seu aprenentatge i faci un esforç perquè pugui entrar al següent curs sense matèries suspeses. Es tracta d’oferir una segona oportunitat”.

Les ordres també incorporen la realització d’activitats al llarg de l’estiu per part de l’alumnat suspès, que juntament amb les proves extraordinàries de setembre, han de facilitar la recuperació de les matèries pendents del mes de juny.

L’avaluació final extraordinària forma part de l’avaluació continua de tot el curs. És a partir de l’avaluació global dels aprenentatges de l’alumna/e al llarg del curs i de les activitats realitzades durant l’estiu i dels resultats de les proves extraordinàries que la junta d’avaluació prendrà la decisió de la superació de les matèries i del pas del curs.

Es manté que a partir de la valoració sobre el progrés global de l’alumna/e l’equip docent pot modificar la qualificació d’alguna matèria. Ara bé, la nova normativa limita a dues aquestes matèries.

Una altra de les finalitats d’aquesta mesura és facilitar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills, pel que fa a la tasca de recuperació i a les activitats a realitzar durant els mesos d’estiu. Alhora, l’ordre d’avaluació de l’ESO estableix que en el pas de primària a secundària el professorat de primer d’ESO rebrà els resultats de les proves d’avaluació de sisè de primària i les activitats de reforç d’estiu que aquests alumnes hagin realitzat.

Pel que fa al segon curs de batxillerat es manté el calendari vigent de les proves extraordinàries a finals de juny, per facilitar a l’alumnat que superi aquestes proves la possibilitat de presentar-se a la selectivitat el mes de setembre.

%d bloggers like this: