Pau Casals a l’ONU el 24/10/1971 – I am a catalan – avui fa 40 anys.

Via Scoop.itEscola i Educació 2.0

Pau Casals in the ONU. Pau Casals a les nacions unides.

PARAULES DE PAU CASALS A L’ONU – 24 d’octubre de 1971

“…I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament, much before England. Catalonia had the first United Nations. All the authorities of Catalonia in the Eleventh Century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace, at the Eleventh Century. Peace in the world and against, against, against war, the inhumanity of the wars. So I am so happy, so happy, to be with you today. That is why the United Nations, which works solely towards the peace ideal, is in my heart, because anything to do with peace goes straight to my heart…”

“…jo sóc català. Avui Catalunya ha quedat reduïda a una província d’Espanya. Però, què ha estat, Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món. Els dic, us diré perquè: Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. I fou a Catalunya on hi va haver un principi de “Nacions Unides”. Totes les autoritats de Catalunya es van reunir el segle XI a Toluges, una ciutat que avui pertany a França però que abans era de Catalunya, per parlar de pau. Sí, al segle XI! Pau al món, perquè Catalunya ja estava contra la guerra, contra allò que les guerres tenen d’inhumà. Sí, al segle XI. Això era Catalunya! I jo estic tant content d’ésser aquí, amb vosaltres, content i commogut…”

“… yo soy catalán. Hoy Cataluña ha quedado reducida a una provincia de España. Pero, ¿qué ha sido, Cataluña? Cataluña ha sido la nación más grande del mundo. Les digo, os diré porqué: Cataluña tuvo el primer Parlamento, mucho antes que Inglaterra. Y fue en Cataluña donde hubo un principio de “Naciones Unidas”. Todas las autoridades de Cataluña se reunieron el siglo XI en Toulouges, una ciudad que hoy pertenece a Francia pero que antes era de Cataluña , para hablar de paz. ¡Sí, en el siglo XI! Paz en el mundo, porque Cataluña ya estaba contra la guerra, contra aquello que las guerras tienen de inhumano. Sí, en el siglo XI. ¡Esto era Cataluña! Y yo estoy tan contento de ser aquí, con vosotros, contento y conmovido … “

Les idees matemàtiques que més han influït en la història

Segons una enquesta informal per part d’un professor de matemàtiques que vaig veure esmentada en @ algebrafact, resposta i votada per la comunitat de MathOverflow, les deu idees matemàtiques que més han influït en el curs de la història bé podrien ser les següents:

  1. El sistema de numeració decimal, que va fer que els càlculs bàsics fossin més senzills i fàcils d’aprendre.
  2. La teoria de la computabilitat d’Alan Turing sobre els problemes i com poden resoldre mitjançant algorismes.
  3. La derivació i integració en anàlisi numèrica.
  4. La geometria euclidiana i el seu tractament axiomàtic.
  5. La «invenció» de nombres més enllà de “1, 2 i varis”.
  6. L’aritmètica modular (o «aritmètica del rellotge»).
  7. L’ús de símbols a manera de variables.
  8. La geometria analítica, per estudiar les figures i formes mitjançant un sistema de coordenades.
  9. El zero, tan innocent com esquiu, perillós i important.
  10. La teoria de jocs, aplicada per crear estratègies i models de decisió en tot tipus de circumstàncies

He passat per alt algunes que també s’esmenten sense massa explicacions encara que realment han tingut diverses aplicacions pràctiques, com ara l’estadística aplicada al tractament de malalties, la criptografia durant la II Guerra Mundial, les equacions de la gravitació i l’òptica, l’aplicació de nombres complexos i equacions diferencials d’Oliver Heaviside en electricitat o – ja més moderna -el PageRank de Google.

Algunes idees fora del top 10 són les idees dels codis de correcció d’errors, la transformada de Fourier i el codi binari.

Notables absències (per al meu gust) la teoria de la probabilitat i l’estadística . I finalment, com a idees que només el temps posarà en el seu veritable lloc i importància (també des del meu personal punt de vista): els fractals, la teoria del caos i els autòmats cel·lulars.

Traducció al català del post “Les Ideas matemáticas que más han influido en la historia”.

😉

%d bloggers like this: