10 estratègies per matar la motivació del teu alumnat

  1. Utilitza només el llibre de text, perquè creguin que el coneixement és limitat i fix, ja sabem que el que hi ha a Internet no és de fiar i pot confondre els seus tendres intel·lectes. No s’han de molestar a buscar fonts ni valorar-les.
  1. Posa’ls-hi les presentacions de l’editorial, perquè els hi sigui la classe més amena amb les TIC. Els pòsters també són amens.
  1. Dóna’ls-hi tot ben mastegat, perquè l’aprenentatge no es converteixi en un repte interessant.
  1. Avalua’ls amb exàmens, n’hi ha prou que ho recordin el temps suficient per acabar l’avaluació. Després no importa que se’n oblidin, així no desenvolupen l’estúpida idea que els coneixements s’interrelacionen.
  1. Demana’ls-hi treballs de còpia i enganxa. Això sí, que els facin a mà, perquè els costi una mica d’esforç i se’ls hi enganxin alguns coneixements. No permetis que vagin a Google amb un pla de recerca o una llista de preguntes que han de respondre.
  1. Posa’ls-hi molts de deures, no fos cas que els hi sobres temps per a pensar o, Déu no ho vulgui, per dedicar-se a l’esport, a l’art, a la música o a relacionar-se.
  1. Ensenya els continguts de forma descontextualitzada, no fos pas cas que desenvolupin interès per l’assignatura o, pitjor encara, que entenguin que l’aprenentatge forma part de la vida.
  1. Ignora el que ja saben, el que els interessa, el que passa al món: que res ni ningú et desviï del teu pla. Que sàpiguen qui mana aquí.
  1. Mai, mai, mai, treballis per projectes, i molt menys, interdisciplinaris. El coneixement s’organitza en compartiments estancs, on va a parar. I, a més, aquestes coses són molt difícils de corregir i ningú sap com poden acabar.
  1. Ignora la pedagogia i la psicologia de l’aprenentatge, que són tot xorrades. Tu ja vas estar a l’escola i ja saps com va la cosa.
%d bloggers like this: