Ensenyament posa en marxa un nou web: Família i Escola. Junts x l’educació


  • El web Família i Escola. Junts x l’educació ofereix a les famílies recursos i informacions per a millorar la implicació en el procés escolar dels seus fills/es
  • L’objectiu és aconseguir una major coresponsabilitat dels pares en el procés educatiu i en la millora de l’èxit escolar
  • Inclou guies, recomanacions, enllaços web i informació en diferents aspectes per a cada etapa educativa
  • El web s’estructura en dos apartats: escolaritat, i educar i créixer en família
  • “Coresponsabilitat sí, delegació no. Els i les alumnes han de saber que a casa seva esperen molt d’ells i que estan pendents de la seva evolució acadèmica”, declara la consellera Irene Rigau

www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola

El Departament d’Ensenyament ha presentat un nou web, Família i Escola. Junts x l’Educació, adreçat específicament a les famílies. Aquest espai, al qual es pot accedir des de la pàgina principal del Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament o des de l’adreça www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola, facilita un seguit de recursos, d’informacions i d’orientacions per tal d’ajudar a les famílies en la tasca educativa dels seus filles i filles.
L’objectiu és aconseguir una major coresponsabilitat entre la família i l’escola. Per aconseguir-ho, el web inclou dos apartats clarament diferenciats:
–          Escolaritat, on s’inclou tota la informació necessària des del punt de vista de les diferents etapes educatives
–          Educar i créixer en família, on es vol donar suport a les famílies per tal que aquestes puguin obtenir més eines per a l’educació dels seus fills/es
A través de la navegació els usuaris del web obtindran informació bàsica de cadascun d’aquests aspectes i recursos per a orientar com ara propostes de menús i enllaços a webs externs, entre molts altres.
El Portal de la Família
El web pretén ser el portal d’Ensenyament per a les famílies, a través d’un únic canal que evita la dispersió de la informació, de tal manera que les famílies poden accedir a tots els recursos i orientacions de forma senzilla a partir d’aquest canal únic.
Segons la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, “el nen o nena, el noi o noia ha de saber que a casa seva estan pendents de la seva evolució acadèmica. Coresponsabilitat sí, delegació no. Volem ajudar a entendre com evoluciona el seu fill/a, què aprendrà a l’escola, el com i el quan..”. En l’acte de presentació del web també hi eren presents la Directora General d’Atenció a la Família Comunitat Educativa, Meritxell Ruiz, i dels representants de les Federacions de Pares i Mares –FAPEL, FAPAC, FAPAES, CCAPAC, FACPA i DINCAT-FAMPADI-.
Escolaritat
En aquest apartat es poden trobar les etapes educatives, quina és la tasca dels diferents professionals d’un centre educatiu; el contingut de la carta de compromís educatiu; les diferents opcions de formació per a les famílies com ara l’escola de pares; i els diferents serveis i tràmits existents –beques i ajuts, com tramitar-los, calendari i matriculacions-, etc.
Educar i créixer en família
En aquest espai del web –elaborat conjuntament amb els Departaments de Salut i de Benestar Social i Família- l’usuari pot disposar d’informació i recursos de dos aspectes bàsics: els hàbits saludables i el temps de família. Segons la titular d’Ensenyament, “els estudis demostren que la família té una importància en el creixement i evolució del rendiment dels seus fills. El que nosaltres volem és oferir instruments a la família per enfortir el seu compromís”.
En l’apartat d’hàbits saludables s’inclou informació sobre l’alimentació, la higiene, el descans i l’activitat física. Respecte l’alimentació, per exemple, es distingeix per grup d’edats i inclou guies sobre la correcta alimentació i d’altres temes com el sobrepès o els trastorns del comportament alimentari.
Pel que fa a l’espai del temps de família es distingeix entre la comunicació i el lleure. Així, s’explica en cada etapa del creixement del nen/a quina és la competència comunicativa adequada i es posen a disposició eines com el Programa Créixer amb tu i el Programa Aprendre amb tu del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. En l’espai de lleure s’orienta sobre quin és el paper del lleure en cada etapa de creixement de l’alumne i es faciliten enllaços a webs com ara museus, la Direcció General de Joventut, la Xarxa d’albergs de Catalunya o la Guia del lleure per a famílies que elabora el Departament de Benestar Social i Família.
 
.

Full d’actualització i alta de l’AMPA IPSE

A les reunions de pares a l’escola s’està repartint aquest full de presentació de l’AMPA que inclou el full d’actualització de dades, en el cas que hi hagi alguna modificació respecte l’any anterior, o per donar-se d’alta a l’AMPA.

Podeu deixar el full amb les dades a les bústies de l’AMPA del carrer Casanova o del carrer Londres, o enviar-lo escanejat a info@ampaipse.com

AMPA IPSE full d’actualització i alta (pdf)

.

%d bloggers like this: