L’AMPA IPSE s’adhereix al manifest de SOMescola.cat


Somescola.cat

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament contra un dels elements bàsics de l’escola catalana, un model que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social.

Davant d’això, les persones, entitats i centres educatius sotasignats.

AFIRMEM:

 • Que l’escola catalana és un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
 • Que la immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües.
 • Que aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal•liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte al castellà, en diferents àmbits.
 • Que l’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat.
 • Que amb l’arribada d’un nombre important de famílies nouvingudes durant la primera dècada del segle XXI, aquest model d’escola ha ajudat a mantenir la cohesió social del país i s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades immigratòries. A més, situa un nou escenari de multilingüisme que afavoreix l’excel•lència en la competència comunicativa.

SUBRATLLEM:

 • Que la immersió lingüística ha de continuar essent un dels principals actius per aconseguir una societat cohesionada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni discriminacions de cap mena.
 • Que les sentències del Tribunal Suprem espanyol amenacen aquest model d’escola i de societat i obren la porta a demandes interessades que poden posar en perill la cohesió social de Catalunya.
 • Que cal actuar contra aquestes agressions de manera positiva, reforçant el model d’escola catalana i millorant la seva eficàcia per garantir un bon coneixement de les llengües oficials que possibiliti l’ús del català en els àmbits socials, econòmics i culturals.

EN CONSEQÜÈNCIA:

 • Rebutgem les sentències del Tribunal Suprem espanyol contra l’escola catalana i les demandes que les han inspirades.
 • Fem una crida a continuar reforçant el model d’escola catalana i a lluitar amb tots els mitjans democràtics per no posar en perill la nostra cultura i la nostra cohesió social.
 • Animem les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a comprometre’s de manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure.

Barcelona, 16 de febrer de 2011

Activitat de PISCINA de l’AMPA IPSE: Curs 2011-2012


Cartell Piscina Setembre 2011-12 (pdf)

L’activitat comença el dimarts 4 doctubre.

Entrada a les 17:30h. i sortida a les 19:00h. (es prega puntualitat).
Les inscripcions de juny que van optar per fer dos pagaments,

el segon pagament s’ha de fer abans del 16 de setembre.

Podeu deixar el justificant a la bústia de l’AMPA o enviar-lo per correu electrònic (piscina@ampaipse.com).

Després de les inscripcions de juny a l’activitat de piscina, encara queden places per al proper curs.

Les places es donaran per ordre d’inscripció.

No es guardarà la plaça si no s’ha lliurat tota la documentació (encara que s’hagi pagat).

Els qui es quedin sense plaça se’ls hi retornaran els diners i passaran a ser reserves i podran accedir a l’activitat en cas que es produeixin baixes.

Recollida de carnets: divendres 30 de setembre.

(de 16 a 18 hores al primer pis C/ Casanova)
El carnet és obligatori per accedir a les instal·lacions.
Us recordem que l’activitat de piscina l’organitza l’AMPA, no l’escola, per tant és imprescindible que passeu a recollir-lo aquest dia.

Podeu trobar la documentació disponible a https://ampaipse.wordpress.com/piscina/

%d bloggers like this: