Reunions de pares d’inici de curs 2011-2012 de l’escola IPSE

És totalment necessària l’assistència dels pares/mares a aquestes reunions ja que a més a més de ser una primera presa de contacte amb el tutor/a s’explicarà tot allò referent al funcionament del propi curs, normatives …

A més a més es repartiran autoritzacions necessàries per:

  • Sortides i activitats
  • Recollida dels alumnes de l’escola
  • Altres

Caldrà lliurar-les al tutor/a un cop complimentades.

Reunions de pares (pdf)

A les reunions de pares, es prega que no hi assisteixin alumnes ja que no hi haurà servei de guarderia

.

%d bloggers like this: