Experiments casolans per a estudiants

El lloc Experimentar.gov.ar està desenvolupat pel Ministeri de Ciència, Tecnologia i Innovació Productiva de l’Argentina. Presenta gran conjunt d’experiments de física i química per introduir-se al món de les ciències. També té curiositats i problemes matemàtics com un espai per a la biologia.

La interfície és dinàmica i divertida i està dissenyada amb espais que divideixen els temes i les activitats amb molta claredat.

Una dada interessant és que també ofereix un lloc perquè els nens es connectin i s’obrin debats sobre els experiments realitzats. En tot cas poden treure una pertinença que els permet tenir més informació sobre les novetats del lloc.

FONT: Experimentos caseros para estudiantes ~ Docente 2punto0

%d bloggers like this: